Gjennomslag for gratis barnehage og dobling av barnetrygden! - AUF

Gjennomslag for gratis barnehage og dobling av barnetrygden!

På bildet: Delegasjonen til årsmøtet fra AUF i Hordaland. Foto: Stian Davies

På årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti sikret AUF gjennomslag for gratis barnehage og dobling av barnetrygden. Dette vil gi lavinntektsfamilier mer å rutte med og gi mer økonomisk frihet til de fleste familier.

 

«Vi aksepterer ikke premisset fra høyresiden at vi ikke har råd til mer velferd» sier fylkesleder i AUF i Hordaland Leonora Hjelle

 

Barnehagen er blitt helt avgjørende for at begge foreldre kan gå i arbeid, og har sikret en enorm vekst i Norge etter at kvinner har fått mulighet til å delta i arbeidslivet. Barnehagen burde være gratis, på lik linje med fellesskolen. «Istedenfor å øke maksprisen slik regjeringen har gjort hvert år de har styrt ønsker vi å gjøre barnehagen gratis. Det er god familie- og likestillingspolitikk.», sier Hjelle.

 

«Med gratis barnehage kan en vanlig familie spare opptil 30.000 kroner i året» sier Leonora Standal Hjelle, leder i AUF i Hordaland

 

Barnetrygden hadde som formål å være en garantist for at barn skulle få en god oppvekst. Når denne ikke har økt siden 1996 og med 100.000 fattige barn er det klart at denne må økes. En dobling av barnetrygden vil sikre at barnefamilier skal ha råd til å sende barna på fotballtrening eller i barnebursdag. Det vil være et effektivt tiltak mot barnefattigdom.

 

«Dette vil gi mer frihet og flere muligheter til vanlige barnefamilier i Norge», poengterer Hjelle. «Vi kan ikke bare se på at forskjellene i Norge øker», fortsetter hun.

Bli medlem i AUF