Gjennomslag i Oslo-budsjettet! - AUF

Gjennomslag i Oslo-budsjettet!

Forrige uke la byrådet frem Oslo-budsjettet for 2018. Det er et budsjett som viser at byrådet prioriterer klima og miljø, og fokuserer på de viktige sakene for byen. AUF i Oslo er fornøyde med at byrådet nå går foran i å kutte klimautslippene, og gjør Oslo til en mer rettferdig by.

Det er også en rekke saker AUF i Oslo har fått gjennomslag for i årets budsjett. Blant annet styrker byrådet skolehelsetjenesten med 15 millioner årlig. Det betyr at skolene får flere helsesøstre.

Likevel er ikke Agnes Viljugrein, leder i AUF i Oslo helt fornøyd.

– Jeg skulle gjerne sett at det ble satt av enda mer penger til skolehelsetjenesten. Vi gir oss ikke før vi har minst en helsesøster på hver skole hver eneste dag, sier Viljugrein.

Vi gir oss ikke før vi har minst en helsesøster på hver skole hver eneste dag, sier Viljugrein.

AUF i Oslo er også fornøyd med at byrådet sørger for gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for alle 3. klassinger på videregående skole.
Det er et viktig tiltak som gjør at alle i Oslo har mulighet til å komme seg frisk gjennom russetiden, og et viktig gjennomslag for AUF og de andre byrådsungdomspartiene.

Årets budsjett er et budsjett for ungdom. AUF i Oslo mener likevel at det er noe som mangler. I byrådserklæringen lovte byrådet at det skulle være en fritidsklubb i hver bydel. Det skal AUF i Oslo kjempe for at kommer med i budsjettet som legges frem neste år:

–  Byrådet må prioritere å lage et Oslo med plass til ungdom. Da må vi ha målretta tiltak som inkluderer. Flere fritidsklubber er ett. Vi håper byrådet lytter til AUF og ungdommen når de skal lage politikk for fremtiden.

Da det Arbeiderpartileda byrådet begynte sitt budsjettarbeid, spilte AUF i Oslo sammen med Oslo SU og Oslo Grønn Ungdom inn fem krav til sine moderpartiet. Nå har alle fem saker blitt mer eller mindre gjennomført:

 1. Styrke skolehelsetjenesten og andre helsetilbud for ungdom
  Byrådet bevilget i sitt forslag til budsjett enda mer til skolehelsetjenesten. I tillegg opprettholder de pengesummene til Sex og samfunn og tilbyr alle 3. klassinger på videregående gratis hjernehinnebetennelsesvaksine
 2. Bedre svømmetilbud for barn og unge
  Ungdomspartiene ba om at det skulle bli billigere for barn og unge å bruke svømmehaller i Oslo kommune. Nå bruker byrådet store summer på å pusse opp flere bad, og gir ungdomspartiene fullt gjennomslag ved å redusere prisen for bad så alle ungdommer nå får barnepris i svømmehallen.
 3. Redusere frafallet i skolen
  Mange videregående skoler i Oslo sliter med stort frafall, men det er store variasjoner innad i Oslo og på hva slags løsninger som trengs. Derfor vedtok AUF i Oslo på sitt årsmøte at Oslo bør opprette en egen sum der skoler med stort frafall skal kunne bruke de pengene på det de trenger på sine lokale skoler, enten det er flere lærere til elever som trenger det, en NAV-koordinator eller bedre helseoppfølging. Nå oppretter byrådet en egen pott for de videregående skolene som har frafall som en stor utfordring, noe som er et enormt gjennomslag!
 4. Prioritere klimatiltak
  Klima er vår tids største utfordring, og for ungdomspartiene er dette spesielt avgjørende fordi det er vi som er framtida og skal leve på framtidas jordklode. Å ha et byråd som løser klimaendringene og som reduserer utslippene handler om å sørge for at Oslo blir en by for de som skal leve der i hundrevis av år. Byrådet bevilger rekordmasse til Ruter, de fortsetter å gi penger til store klimatiltak og prioriterer sykkel, gange og kollektivt framover personbiler. Det er en grunn til å juble i seg selv!
 5. Styrke ungdoms demokratiske rettigheter
  Ungdoms mulighet til å delta i demokratiet er avgjørende, og det må prioriteres ekstra når unge under 18 år ikke har mulighet til å stemme ved valg, og unge generelt sett er dårlige på å bruke stemmeretten. Byrådet ga enda flere penger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som er en viktig arena for deltagelse.

 

Bli medlem i AUF