AUF i Innlandets kandidater til stortingsvalg og sentralstyre - AUF

AUF i Innlandets kandidater til stortingsvalg og sentralstyre

AUF i Innlandet var 10.juni samlet til digitalt representantskapsmøte der vi gjorde mange gode vedtak.

Valgkomitèen hadde på forhånd levert sin innstilling til ungdomskandidater til stortingsvalget, og på hvem vi ønsker skal representere oss i AUFs sentralstyre den kommende perioden. I inneværende periode har Jan Halvor Vaag Endrerud og Håvard Sagbakken Saanum representert Innlandet i SST, og gjort en utmerket jobb!

Sagbakken Saanum varsla om at han ikke ønsket gjenvalg til sentralstyre.

Innstillingen til valgkomitèen fikk flertall i sin helhet, og våre kandidater er derfor:

Sentralstyre:  Jan Halvor Vaag Endrerud, Gjøvik (1996)

Jan Halvor har èn periode bak seg som sentralstyremedlem med ansvar for klima og miljø, og har hatt mange verv i AUF i Oppland. Han var fylkesleder fra 2014 til 2017 Han er en hardslående debattant, noe han har vist ved flere anledninger. Halvor har enorm kunnskap om mange politiske områder, og vi vet du kan bidra med mye den neste perioden. Vi gleder oss til å ha deg med videre i SST!

Ungdomskand. Hedmark: Håvard Sagbakken Saanum, Tolga (1995)

Håvard kommer fra Nord-Østerdalen, og har èn periode bak seg i sentralstyret. Håvard var fylkesleder i AUF i Hedmark fra 2016 til 2019. Håvard sitter i dag i ressursgruppa for klima og miljø i sentralstyret, i tillegg til å sitte på fylkestinget. Håvard er opptatt av at distriktene skal være levedyktige, og vil jobbe for en bedre landbrukspolitikk og en større satsing på grønne næringer. Håvard er en lagbygger!

Ungdomskand. Oppland:  Ingrid Tønseth Myhr, Vestre Toten (1999)

Ingrid kommer fra Raufoss, og sitter i kommunestyret og formannskapet i Vestre Toten, i tillegg til at også hun sitter på fylkestinget. Ingrid meldte seg inn i AUF som 13-åring, og har siden hatt mange ulike verv, hun var fylkesleder i AUF i Oppland 2017-2019 og fortsatte å lede AUF i Innlandet fram til februar 2020. Ingrid har et brennende engasjement for rettferdighet og å bekjempe ulikhet.

Styret takker kandidatene våre for at de stiller seg til disposisjon. Vi heier på dere!

 

 

Bli medlem i AUF