Fordøm Tyrkias invasjon av Rojava - AUF

Fordøm Tyrkias invasjon av Rojava

Etter IS-kalifatets fall, bygde kurderne et styringssystem som var likestilt og inkluderende for alle befolkningsgrupper som oppholder seg i området. Minoritetenes rettigheter er betydelig styrket, og den autonome regionen har innført likestilling mellom menn og kvinner. De tyrkiske myndighetene valgte å gå til angrep på regionen i oktober etter at Donald Trump trakk ut amerikanske styrker i Nord-Syria. Tyrkias invasjon og okkupasjonen av Nord-Syria er et klart brudd på folkeretten.

Dette føyer seg inn i rekken av systematisk menneskerettighetsbrudd overfor den kurdiske minoriteten i området. Eksempler på dette er fengsling av journalister, politiske aktivister og menneskerettighetsforkjempere uten dom.

Siden invasjonens start den 9. oktober har Tyrkia tatt over en rekke landsbyer, inkludert småbyer som Tal Abyad, Suluk, Mabrouka og Sere Kaniye. Ifølge SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) har 500 mennesker hittil mistet livet og over 300 000 mennesker er drevet på flukt siden 9.oktober ifølge Amnesty International.

USA med mange allierte, blant annet Norge, har helt siden 2011 støttet ulike opprørsgrupper både militært og økonomisk, samtidig som Russland har bistått Assad militært. Samtidig har USA og forsvaret  i Nord-Syria (eller SDF – Syrias demokratiske styrker) hatt en taktisk og midlertidig allianse i kampen mot IS.

Til tross for sterke signaler om militært angrep fra tyrkisk side, skiftet Donald Trump retning og forrådte SDF og de lokale minoritetene når de mest trengte internasjonal solidaritet og støtte. Tyrkias invasjon av den SDF-kontrollerte delen av Syria vil bidra til enda mer uro enn det er i dag. Det kan bli fatalt for de allerede utsatte minoritetene i området, og det svekker NATOs, og dermed Norges omdømme som fredsbyggere. AUF vil derfor fordømme USAs tilbaketrekking av militære styrker på det sterkeste.

AUF vil vise solidaritet med Rojava, og fordømmer Tyrkias aggressive invasjon. Verden må reagere og invasjonen må stanses, og Tyrkia og de ansvarlige må stilles til ansvar.

AUF vil:

 •       Invasjonen av Nord-Syria stanses, og Tyrkia må straks trekke ut alle sine militære styrker i området
 •       Norge fordømmer invasjonen av Nord-Syria
 •       Norge krever at NATO fordømmer invasjonen av Nord-Syria
 •       At Norge I FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner må bruke sin stemme for å protestere mot Tyrkias militære operasjoner og brudd på folkeretten
 •       Stoppe alle former for eksport av A- og B-materiell til Tyrkia. Dette gjelder også stans i allerede eksisterende avtaler inngått med Tyrkia
 •       Norge innfører målrettede økonomiske sanksjoner mot Tyrkia
 •       Norge tar initiativ til å jobbe for at fredsbevarende styrker fra FN sendes til Nord-Syria
 •       Norge fordømmer at president Recep Tayyip Erdoğan har brukt syriske flyktninger til å utpresse EU
 •       Norge skal aktivt jobbe mot at IS vokser igjen i lys av invasjonen av Nord-Syria
 •       Tyrkia og Recep Tayyip Erdogan stilles til ansvar for brudd på folkeretten
 •       Tyrkia sikrer oppreisning og oppbygging av områder som er skadet under Tyrkias invasjon
 •       At Norge må sende humanitær hjelp både for å avhjelpe umiddelbar nød og gjenoppbygge området i Nord-Syria
 •       Norge anerkjenner Rojava som selvstyremakt, på lik linje som den kurdiske selvstyreregionen i Irak (KRG)
 •       Norge skal ta rapportene om mangelfull og urettferdig domstolsbehandling av journalister, politiske aktivister og menneskerettighetsforkjempere i det tyrkiske rettssystemet på alvor, og kritisere denne praksisen internasjonalt
 •       Norge mener at NATO skal vurdere en mulig suspensjon av Tyrkia i alliansen

Uttalelsen er vedtatt av landsstyret 16.11.2019

Bli medlem i AUF