Flere helsesøstre og styrking av yrkesfag - AUF

Flere helsesøstre og styrking av yrkesfag

Arbeiderpartiet prioriterer gode ungdomstiltak framfor skattekutt. I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative kommuneopplegg for 2016. Det er fullspekket av gode tiltak for unge, når man ikke gir enorme skattekutt til de få, har man mer penger å bruke på alle. Noe av det Arbeiderpartiet foreslår er en styrket skolehelsetjeneste, utstyrspakke til yrkesfagelever og økt lærlingtilskudd.

– For oss i Arbeiderpartiet og AUF vil gode tilbud for unge alltid settes høyere enn skattekutt til de få. Derfor er jeg veldig glad for at Arbeiderpartiet viser at de vil prioritere ungdom i kommunene. I kommunene finner man mange av de velferdstilbudene som er viktigst for ungdom sin hverdag og dette er tiltak som mange ungdommer har ønsket lenge, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Til sammen vil Arbeiderpartiet bruke en halv milliard til forebygging og tidlig innsats blant barn og unge i kommunene. 200 millioner kroner øremerkes til skolehelsetjenesten, dette tilsvarer ca 400 flere helsesøstre.

– Dette er veldig bra. Man kan ikke planlegge å være syk annenhver tirsdag når helsesøster er på skolen, vi trenger en seriøs satsning på skolehelsetjenesten fordi det er et godt forebyggende tiltak for ungdom og fordi det i dag er altfor vanskelig å få tid med helsesøster på mange skoler. Derfor er vi veldig fornøyde med at Arbeiderpartiet prioriterer skolehelsetjenesten. Vi vil enda mer, vi vil at det skal være en helsesøster tilstede på din skole hver eneste dag, men dette et en god satsning og et godt utgangspunkt, sier Mani.

I tillegg vil arbeiderpartiet prioritere yrkesfag. De ønsker en utstyrspakke for elevene på yrkesfag samtidig som man ønsker å øke lærlingtilskuddet og legge til rette for en mer praksisnær undervisning hvor elevene tidligere får prøve seg i arbeidslivet.

– Det er urettferdig at mange yrkesfag elever i dag må betale for utstyret de bruker i undervisningen når andre linjer får alt dekket. Dette bryter med gratisprinsippet vi har i skolen hvor alle elever skal ha like muligheter og kunne ta hvilken linje de ønsker uavhengig av lommeboka til foreldrene. Derfor er det veldig på tide å få en utstyrspakke for elevene på yrkesfag. I dag er det også mange elever som ikke får fullført utdanninga si fordi de ikke får lærlingeplass, en økning av lærlingtilskuddet vil kunne føre til at enda flere får fagbrev og fullført utdanninga si. Dette er veldig mange skritt i riktig retning, sier Mani.

Her er tiltakene som ungdom vinner på i Arbeiderpartiets alternative kommuneopplegg:
– 200 millioner øremerkes til skolehelsetjenesten
– 100 millioner i utstyrspakke til yrkesfag
– Økt lærlingtilskudd
– Gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i ungdomsskolen og starte arbeidet med innføring av frukt og skolemat for alle elever i norsk skole.
– Gjeninnføre kulturskoletimen
– Mer fysisk aktivitet inn i skolen
– Flere lærere

Bli medlem i AUF