Evakuer barna fra Moria nå! - AUF

Evakuer barna fra Moria nå!

AUFs landsstyre har vedtatt at Norge bør ta imot 3 500 kvoteflyktninger fra flyktningleiren i Moria.

— Vi sender nå et tydelig krav til Arbeiderpartiet og resten av partiene på Stortinget. Det haster å få gjort noe med situasjonen i Moria, sier leder i AUF, Ina Libak.

Leiren i Moria er bygd for 3 000 mennesker, men nå huser den over 20 000 flyktninger. Dette er en varslet katastrofe, hvor kapasiteten for lengst er sprengt. Fra å være et transittland videre inn i Europa, har Hellas blitt et varig bosted for titusenvis av flyktninger.

— Situasjonen i Moria er umenneskelig. Leiren er ikke dimensjonert for så mange mennesker, og med koronaviruset haster dette mer enn noen gang. Det er umulig å være isolert i et telt med tolv andre, for ikke å snakke om de manglende sanitærforholdene, sier Ina Libak, leder i AUF.

AUF mener at det er på tide at Norge iverksetter hastetiltak. I nærområdene må det tas umiddelbare grep for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, vann og sanitærforhold og verdige levekår. I tillegg må Norge ta imot flere kvoteflyktninger. Hensynet til barnets beste tilsier at særlig enslige mindreårige må prioriteres.

 

Moria – Uttalelse vedtatt av landsstyret

Bli medlem i AUF