Arbeiderpartiet investerer i framtida - AUF

Arbeiderpartiet investerer i framtida

Arbeiderpartiet investerer i framtida og har levert et budsjett som gjør hverdagen bedre for ungdom. Det blir alltid knyttet en spenning til hvilke satsninger Arbeiderpartiet legger inn i sitt forslag til statsbudsjett. Budsjettet for 2018 er preget av mange seire for AUF. – Dette budsjettet viser at det nytter å være med i AUF, sier Mani Hussaini.

Forslaget fra Arbeiderpartiet svarer på mange av utfordringene ungdomspartiet har pekt.  AUF-lederen mener dette er et budsjett for fremtiden og for internasjonal solidaritet.

– Hva er et budsjett for fremtiden? Det er å ansette flere helsesøstre, skape rimelige kulturopplevelser for ungdom, sikre et løft for yrkesfag og å ansette 1000 nye lærere. Dette er et budsjett for ungdom, som viser at arbeiderpartiet prioriterer oss unge og vår felles fremtid, samtidig som det også er et budsjett for internasjonal solidaritet.

Det har vært veldig viktig for AUF hvilken retning Arbeiderpartiet velger internasjonalt. Mani Hussaini er stolt over at Arbeiderpartiet prioriterer ta imot 2000 kvoteflyktninger og øke bistandsbudsjettet til 1 prosent.

– Stadig flere lever i krig og forfølgelse. Hvis ikke Norge som verdens rikeste land kan strekke ut en hånd og hjelpe de som er mest sårbare, hvem skal gjøre det da? Norge må bidra mer, og dette er en god start av Arbeiderpartiet.

Nå venter forhandlingene på stortinget hvor AUF-lederen håper det er mulighet for flertall for mange av sakene.

– Dette handler om hvilken retning landet vårt skal gå i. Jeg er stolt over at vi bruker de store pengene på de viktige oppgavene. Vi har råd til det, fordi vi prioriterer dette fremfor skattekutt til de som har mest fra før, som FrP og Høyre har gjort, avslutter Hussaini

AUFs viktigste seire i budsjettet:

 • 1000 ny lærere
 • Styrke skolehelsetjensten med 400 mill
 • e-helse
 • Yrkesfagsmilliard
 • gratis fastlege for 16/17 åringer
 • 2000 kvoteflyktninger
 • 1 % bruttonasjonalt produkt på bistand
 • Læreplass til alle
 • Kulturløftet 500 mill
 • Satsning på Carbonfangst og lagring.
 • Kulturkort til ungdom
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Fjerne kontantstøtta
Bli medlem i AUF