Endre Toft foreslått som leder av AUF i Vestland! - AUF

Endre Toft foreslått som leder av AUF i Vestland!

AUF i Vestland sitt årsmøte avholdes lørdag 20. februar, og her skal vi blant annet velge nytt fylkesstyre.

Valgkomiteen har bestått av Stian Davies, Ronja Breisnes, Sindre Hornnes og Torbjørn Vereide.

«Etter en god prosess, så er vi trygge på at vi har landet på en god innstilling. Vi er overbevist om at dette laget kan være med å bygge AUF i Vestland på en måte som sikrer aktivitet i hele storfylket vårt!», sier Stian Davies, leder av valgkomiteen.

 

Valgkomiteen har innstilt på følgende nytt fylkesstyre for perioden 2021 – 2022:

Leder: Endre Toft, Bergan AUF, f. 2000
Første nestleder: June Gruer, Bergen AUF, f. 2000
Andre nestleder: Vegar Klyve, Bjørnarfjorden AUF, f. 2003
Økonomiansvarlig: Marcus Hornnes, Sunnfjord AUF, f. 2002
Skole- og arbeidsansvarlig: Oda Medhus, Kvam AUF, f. 2003
Miljø- og klimaansvarlig: Ole Svendsen, Bergen AUF, f. 2000
Internasjonalt ansvarlig: Nina Haug, Ullensvang AUF, f. 2002
Feminisme-, antirasisme- og inkluderingsansvarlig: Megan Thomas, Sunnhordland AUF, f. 2002
Styremedlem: Ruth Olsen, Sunnfjord AUF f. 2001
Styremedlem: Frida Haaland, Bergen AUF, f. 2001
Styremedlem: Silje Lindseth, Øygarden AUF, f. 2000
Vara: Øyvind Nordbustad, Nordhordaland AUF, f. 2004
Vara: Ida Skulstad, Kvam AUF, f. 2003
Vara: Hikaru Ringdal, Bergen AUF, f. 2001
Vara: Ask Sandvik, Indre Sogn AUF, f. 2000

 

Kontrollkomiteen: 
Leder: Øyvind Slemdal
Medlem: Katarina Rosø
Medlem: Reidar Fugle Nordhaug

 

Spørsmål om innstillingen kan rettes til valgkomiteens leder, Stian Davies, på telefon 936 20 674. 

Bli medlem i AUF