En bedre fremtid for ungdom - AUF

En bedre fremtid for ungdom

Valget vi står foran handler ikke om politikere i grå dress. Det handler om deg og din fremtid.

Politikk handler om å velge. Valget 14. september er et kommune- og fylkestingsvalg. Du som fyller 18 år i løpet av 2015 (eller 16 om du bor i Stavanger, Kristiansund, Mandal eller en av de andre 20 kommunene med 16-årig stemmerett) har rett til å være med å bestemme hvem som får politisk innflytelse der du bor.

Blant 18- og 19-åringer i 2011 var det 46 prosent som brukte stemmeretten. Når unge bruker stemmeretten i mindre grad enn voksne, blir vi også mindre viktige for nettopp politikken som skjer der vi bor.

Ved å bruke stemmeretten sikrer du som ungdom at politikken handler om deg, dine muligheter og din fremtid.

Finn ditt valglokale her. Du trenger ikke ha med valgkortet når du skal stemme, men ta med legitimasjon.

Husk at du kan gi en ekstrastemme til de kandidatene du ønsker at skal komme lenger opp på lista. Slik kan du endre på stemmeseddelen

Stem ungdomtromsø
Arbeiderpartiet har flere hundre unge kandidater som stiller til valg over hele landet. Ved å stemme Arbeiderpartiet stemmer du ikke bare inn et parti som tar vår felles fremtid på alvor, du stemmer også inn unge representanter i by- og kommunestyrer, bydelsutvalg og fylkesting. AUF er ikke Arbeiderpartiets stemme inn mot unge, vi er unges stemme inn i politikken.

En bedre skole for alle

  • Arbeiderpartiet mener skolen er noe av det viktigste vi har. Derfor vil vi ha en bedre skole for alle, ikke privatskoler for større forskjeller.
  • Vi ser at elever, lærere og foreldre ønsker flere lærere i skolen. Derfor vil Arbeiderpartiet ansette flere lærere slik at du får oppfølgingen du trenger. Vi vil tilby etter- og videreutdanning for flere lærere, slik at flere av de gode lærerne vi har i den norske skolen får enda større mulighet til å gi deg som elev den beste utdanningen du kan få.
  • Vi er opptatt av at elever skal være trygge på skolen. Derfor vil vi ansette flere helsesøstre i skolen. Det skal ikke være sånn at du må vente til tirsdag neste uke om du har en dårlig dag. Derfor vil vi at du skal møte en åpen dør hos helsesøster.

Buss, båt og tog

  • Arbeiderpartiet mener at flest mulig skal kunne leve et bilfritt liv. Derfor vil vi at buss-, tog- og båttilbudet ditt skal ha flere avganger, bli mer punktlig og koste deg mindre penger. Derfor må det bygges flere bussveier slik at bussen ikke står i samme kø som bilene, og det må sikres flere og punktligere togavganger. Det må bygges mer sykkelvei, og legges til rette for at du skal kunne gå eller sykle til skole, jobb og trening.
  • Kollektivtilbudet må tilpasses dine behov, ikke motsatt. Derfor ønsker vi flere nattavganger, og flere avganger i helgene. Prisen på ungdomskortet må ned, og aldersgrensen må heves.

Fritid og kultur

  • Du skal kunne bruke din fritid til det du vil. Derfor vil Arbeiderpartiet ha kultur- kort – slik at du betaler mindre for å gå på konsert og kino. Vi vil bygge flere baner og haller slik at du får drive med det du liker best.

Hjerterom for mennesker som trenger hjelp

  • Vi står foran den største flyktningekrisen siden andre verdenskrig. Vi som folk må stille opp for mennesker på flukt. Vi skal ta imot flyktninger med hjerterom og omsorg. AUF og Arbeiderpartiet vil bidra en til en stor dugnad for flyktninger, og sørge for at mennesker som søker en trygg havn skal finne det hos oss.
  • Vi skal jobbe for at kommunene bosetter flyktninger raskere, og tar hånd om de som kommer hit for å søke asyl.
  • Ikke alle har muligheten til å legge ut på den farlige ferden over Middelhavet, og gjennom Europa. Derfor skal vi ta imot 8000 syriske kvoteflyktninger over tre år – nettopp fordi disse menneskene ikke kan hjelpes der de er, de må hjelpes ut.

Vi håper du bruker stemmeretten. Om du er enig med oss, håper vi at du stemmer Arbeiderpartiet. Sammen skal vi skape en bedre fremtid for ungdom, og et mer rettferdig Norge.

Bli medlem i AUF