Emre Gjul-Jensrud foreslått som ny AUF i Oslo-leder - AUF

Emre Gjul-Jensrud foreslått som ny AUF i Oslo-leder

På AUF i Oslos årsmøte 10. – 11. februar skal det velges nytt fylkesstyre for perioden 2023-2024, landsstyrerepresentanter og kontrollkomité. Valgkomiteen har bestått av Agnes Nærland Viljugrein (leder), Emil Sand, Anna Maria Imsen, Magnus Gullberg Mathisen og Shila Khayrollahzadeh. 

Valgkomiteen foreslår følgende nytt styre:

Leder: Emre Gjul-Jensrud
Nestleder med økonomiansvar: Johanne Jæger
Nestleder: Jon Aga
AU-medlem: Isak Andersson
Ansvarlig for jentenettverk og skolering: Aurora Bratteli Thom
Styremedlem: Aivy Liu
Skole- og arbeidsansvarlig: Nawail Butt
Klima- og miljøansvarlig: Emanuel Smári Nilsen
Internasjonalt ansvarlig: Eduardo Mezzanotti-Camerini
Ansvarlig for feminisme, antirasisme og inkludering: Lara Prohic
Styremedlem: Livia Lindstad

Forslag på landsstyrerepresentanter 2023-2024:

  1. Emre Gjul-Jensrud
    Vara: Jon Aga
  2. Johanne Jæger
    Vara: Aurora Bratteli Thom

Forslag til kontrollkomité:
Leder: Stig Harlem Harris
Medlem: Gjertrud Eide Sæther
Medlem: Marit Mathiesen Schrøder
Varamedlem: Shawn Figueroa
Varamedlem: Shila Khayrollahzadeh

Bli medlem i AUF