Dette er Vestland sine kandidater til sentralstyret! - AUF

Dette er Vestland sine kandidater til sentralstyret!

AUF i Vestland valgte på et digitalt representantskapsmøte Andreas Jansen og Reidar Fugle Nordhaug som sine kandidater til AUFs sentralstyre! 


Andreas Jansen, f. 1996, Askøy AUF

Andreas Jansen meldte seg inn i AUF i ung alder med et enormt engasjement som har vart siden. Han har vært nestleder i fylkeslaget og fylkessekretær for AUF i Hordaland før han ble ansatt som organisasjonssekretær i 2018. Han skal nå fullføre masteren sin på Norges Handelshøyskole. Han har i lang tid vært kjent som en uredd stemme, med en unik oversikt og forståelse for organisasjonen vår.

Som rådgiver har han fått arrangert sommerleir, bygget lokallag og organisert en sentral valgkamp, for å nevne noe. Andreas Jansen kan med all ydmykhet betegnes som et organisatorisk geni. For fylkeslagene er Andreas alltid tilgjengelig, og det er tydelig at han har et genuint engasjement for bevegelsen vår. 

I sentralstyret ønsker Andreas å arbeide mer målrettet for å sørge for gode politiske gjennomslag. Vi må jobbe mer systematisk for å dra Arbeiderpartiet i en grønnere retning, samtidig som vi reduserer de økonomiske og sosiale forskjellene mellom mennesker. Andreas ønsker å arbeide for et enda sterkere AUF, som tar stor plass, der vi utfordrer det etablerte – og er klokkeklare på at de rikeste må bidra mer i samfunnet.

Andreas brenner for dem rundt seg og brenner for organisasjonen vår. Med hans unike innsikt og kompetanse håper vi at Andreas får representere AUF i Vestland i det nye sentralstyret.

 

Reidar Fugle Nordhaug (gjenvalg), f. 1997, Sunnfjord AUF 

Reidar har nå de siste to årene representert AUF i Vestland i sentralstyret og er medlem av ressursgruppen for skole og arbeid. Han har har vært aktiv i arbeiderbevegelsen i over ti år og erfaring som både lokallagsleder, fylkesleder og folkevalgt før han kom inn i AUFs sentralstyre. Han har i tillegg lang fartstid i fagbevegelsen, blant annet som frikjøpt i Fagforbundet. 

I løpet av de siste to årene har Reidar virkelig fått vist hvor mye han brenner for organisasjonen vår. Han har hatt ansvaret for motorlokallagsprosjektet, hvor han har hatt en sentral rolle i å bygge lokallag over hele landet. Reidar er tydelig på at vår bevegelse skal komme nedenfra og opp. Reidar ønsker å fortsette med lokallagsarbeidet og har som mål å bygge opp sosialdemokratiske ungdomsbastioner over hele landet. 

For Reidar er kampen mot fattigdom og gode vilkår for vanlige arbeidsfolk blant det viktigste. Vi må aldri finne oss i den voksende ulikheten vi ser i dagens samfunn. Derfor er det vårt ansvar i AUF og ta kampen, hver eneste dag, og så på barrikadene for en politikk som skaper muligheter og kan gi flere muligheten til et bedre liv. 

Reidar er en som uten tvil brenner for vår bevegelse og vi håper han får fortsette å representere AUF i Vestland i sentralstyret.

 

 

 

 

 

Bli medlem i AUF