Dette er AUF i Trøndelags kandidater! - AUF

Dette er AUF i Trøndelags kandidater!

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF og neste års stortingsvalg har AUF i Trøndelags nominasjonskomité lagt frem sin enstemmig innstilling til sentralstyre- og stortingskandidater.

Gaute Børstad Skjervø er vår nestlederkandidat

Vi mener Gaute er rett person til å representere oss i AUFs ledelse. Med ham som nestleder er vi overbeviste om at AUF vil være i stand til å ta et ordentlig oppgjør med rasmismen og høyreekstemismen i Norge og internasjonalt. Det er særlig viktig når vi snart går inn i året for 10års-markeringa etter 22. juli. Gaute har også profilert seg i kampen for at internasjonal solidaritet skal ligge til grunn i vår utenrikspolitikk, og vært en av våre tydeligste ideologer. Med ham er vi sikre på at AUF får en samlende nestleder og et godt sosialdemokratisk forbilde.

Som sentralstyrekandidater foreslås Julie Indstad Hole og Håkon Einarsve

Julie er 24 år, kommer fra Trondheim og er kommunalråd i Trondheim kommune for Arbeiderpartiet. Hun har tidligere vært fylkesleder for AUF i Trøndelag og har ledet organisasjonen gjennom sammenslåingsprosessen og løftet oss til nye høyder både når det gjelder oppstart og aktivitet i lokallagene, samt medlemsrekorder som har gjort oss til landets største fylkeslag i AUF. Julie brenner for klima og miljø og for en mer solidarisk og rettferdig flyktning- og asylpolitikk.

Håkon er 19 år, kommer fra Stjørdal og er leder for AUF i Trøndelag. Han er også formannskapsmedlem i Stjørdal for Arbeiderpartiet, og har tidligere vært leder for Nord-Trøndelag AUF. Gjennom jobben som fylkesleder har han vært med på å gjøre fylkeslaget til en av de sterksete stemmene for et rødere og mer inkluderende Arbeiderparti. Han brenner spesielt for en mer human flyktningpolitikk og kampen mot forskjellsamfunnet.

Som stortingskandidater foreslås Kristian Torve for Sør-Trøndelag og Gaute Børstad Skjervø for Nord-Trøndelag

Kristian Torve er 27 år, kommer fra Oppdal og sitter i fylkestinget for Arbeiderpartiet. Han er også vara til stortinget for Sør-Trøndelag. Kristian er en bauta for AUF i Trøndelag og har siden han meldte seg inn og startet opp Oppdal AUF i 2011 vært viktig for hele fylket og for de  For Kristian er det viktigste å sikre at alle har en jobb og en skoleplass å gå til og at fellesskapet stiller opp for de som trenger det. Nå vil Kristian inn på stortinget for å sikre en sterk fellesskole for alle og slå tilbake mot de partiene som øker forskjellene mellom folk.

Gaute Børstad Skjervø foreslås også som stortingskandidat for Nord-Trøndelag. Vi mener at Arbeiderpartiet trenger flere representanter med en tydelig sosialdemokratisk stemme som hever blikket og står opp mot urettferdighet og ekstremisme6 både i Norge og internasjonalt.

 

Bli medlem i AUF