BLÅBOKA - AUF

BLÅBOKA

Vårt politiske program i AUF i Nordland oppbevarer vi i Blåboka. Blåboka inneholder politikk som skal i vår visjon presentere våre mål for å styrke samfunnet vårt. Vi ga navnet for vårt politiske program for sin historiske betydning for Norge. Programmet «Framtidens Norge», populært Blåboka – ble skapt som et politisk program etter andre verdenskrig, hvor landets fremtid var i sentrum. Utgangspunktet for Blåboka skulle gi et klart tegn for sitt nye fellesskap, og denne tankegangen vil vi bringe videre.

Du kan hente og laste ned blåboka HER

Bli medlem i AUF