Bevar nærskolene! - AUF

Bevar nærskolene!

Regjeringen vil overstyre lokaldemokratiet og innføre karakterbasert opptak i hele landet. Dette vil svekke de lokale bygdeskolene, skape forskjellsskoler og lage et system som kun ser karakterene dine og ikke deg!

Vi i AUF i Østfold sammen med Viken Arbeiderparti sier nei til overstyringen og ja til nærskoleprinsippet! Når regjeringen gjennomførte en omfattende tvangssammenslåing av fylkene, gjorde de det med et løfte om mer makt. Nå setter de på sine ideologiske skylapper for å overkjøre landets fylker med sin egen politikk.

I Viken har vi funnet en god modell som gir elevene rett på plass på sin nærskole, men mulighet til å søke på alle skolene i fylket.

AUF i Østfold står sammen med elevene, lærerne og landets fylker om å si nei til tvunget karakterbasert opptak!

Bli medlem i AUF