AUFs landsstyre: Former fremtidens fellesskap - AUF

AUFs landsstyre: Former fremtidens fellesskap

En pandemi stopper ikke politisk engasjement i AUF! Denne helgen samlet AUFs landsstyre seg for første gang i 2021  – riktignok på zoom. 

Astrid Willa Eide Hoem åpnet møtet med klar tale: Statsminister Erna Solberg er ikke en statsminister for vanlige folk. Høyreregjeringen forstår ikke hvor stor belastning pandemien medfører. Det er ren fantasi at de vil hjelpe de som hadde minst fra før. 

Den store taperen i pandemien er unge folk, slår Hoem fast: 

– Solberg forstår ikke oss som er unge. Det er vi som sitter igjen med store deler av regninga for pandemien. Skolehverdagen er blitt annerledes, men vi får fremdeles ikke avlyst muntlig eksamen av Høyreregjeringa. Studenter har mistet deltidsjobber, men får ikke mer i stipend av Høyreregjeringa. Lærlinger blir permittert fra læreplassen sin og opplever at det blir vanskeligere å få læreplass, men får heller ingen læreplassgaranti av Høyreregjeringa. 

Høyreregjeringa svikter vår generasjon. AUF-lederen sier at målet for de neste årene er klart: “Vi må sørge for at vår generasjon får de samme mulighetene som foreldregenerasjonen vår har hatt.” 

Astrid Willa Eide Hoem åpner AUFs landsstyremøte, 19.03.2021. Foto: Herman Høgby Robertsen

Gleder seg til valgkamp

Denne våren ser AUF frem mot årets stortingsvalgkamp. AUFs nestleder og valgkampsjef, Gaute Børstad Skjervø, brukte mye av lørdagen på å snakke om veien til valgseier 2021. 

– AUF skal herje med høyresiden over hele landet, fra nord til sør, fra øst til vest. Vi skal sikre gjennomslag for rettferdig og trygg politikk som setter vanlige ungdom i førersetet, og som styrker Norge for fremtiden, sier Skjervø. 

Valgkampsjefen peker på at mange unge føler på stor usikkerhet i hverdagen, men ser en statsminister som ikke bryr seg. Høyreregjeringen har gitt så mye skattekutt til Norges rikeste at vanlige folk betaler mer i skatt enn den rikeste prosenten. Samtidig blir stipendordninger til studenter og elever kuttet. Boligmarkedet er nærmest umulig for unge folk å komme inn på uten foreldrehjelp. Samtidig prioriterer regjeringen investeringene til bolighaier over vanlige folks mulighet til å kjøpe sin første bolig. Mens ungdomstiden settes på vent på grunn av pandemien, arrangerer statsministeren sushifest på hytta. 

Men selv om utfordringene i dagens Norge er åpenbare, ser han fremover med håp og optimisme: 

– Norge trenger en ny regjering. Vi må ha en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vi må ha en skole for fremtiden, der alle kan lykkes. Og vi må ha en regjering som sikrer like muligheter for alle – ikke en som setter sine rike onkler først, slik Høyre og FrP har gjort i åtte år. 

Fra valgkampen 2019. Foto: Erlend C. L. Birkeland

Former fremtidens fellesskap

AUFs landsstyremøte er det høyeste organet mellom hvert landsmøte. I tillegg til å bygge opp om en sterk organisasjon, er landsstyret en viktig arena for politisk utvikling. 

– Det er seks måneder til stortingsvalget. Det er seks måneder til verdens beste Jonas blir Norges nye statsminister. Det betyr at det er seks måneder til AUFs politikk blir førende for norsk politikk. Førende for de fellesskapene vi skal bygge sammen, og førende for den retningen vårt samfunn beveger seg i, sier en glødende optimistisk Hoem. 

Neste landsstyremøte for AUF er i juni 2021. AUF-lederen legger ikke skjul på at hun håper på mange politiske forslag fra AUFs fylkeslag, i det som blir det siste møtet før valgkampen. Dermed er det også siste landsstyremøte før Norge får ny regjering. Oppfordringen til alle engasjerte medlemmer er klar: Benytt muligheten til å påvirke egen framtid.

 

Les alle vedtatte uttalelser her: Vedtatte uttalelser, AUFs landsstyre mars 2021

Les Åpningstale til landsstyret mars 2021, ved AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

Bli medlem i AUF