AUFs gjenreisningsplan etter korona - AUF

AUFs gjenreisningsplan etter korona

Koronakrisa har vist oss at vi lever utenfor jordas tåleevne, og synliggjør forskjeller i samfunnet som vi ikke kan godta lenger. Nå må vi bruke muligheten til å gjenreise et rettferdig og bærekraftig samfunn. Derfor lanserer AUF en generasjonskontrakt for fremtiden. 5. juni vedtok landsstyret i AUF en gjenreisningsplan. Den sier hva vi i AUF mener er det viktigste vi skal prioritere når vi nå gjenreiser samfunnet fra lockdown og høy arbeidsledighet.

Sosialdemokratiet har vært grunnsteinen i å bygge det samfunnet vi lever i, men vår visjon og vårt mål er ikke gjennomført. Vi må ta situasjonen som kommer i etterkant av koronakrisen, til å bygge videre på vårt felles prosjekt om et samfunn der alle har de samme mulighetene.

Det gjør vi best gjennom radikal, grønn sosialdemokratisk politikk.

Våre hovedpunkter som er særdeles viktige for å få en sosial og rettferdig gjenreisning etter korona-pandemien:

  • Innføre en ungdomsgaranti opp til 35 år som skal innebære at alle unge skal ha rett på jobb, utdanning eller annen aktivitet.
  • Alle utbetalinger fra krisepakker som er blitt vedtatt under koronakrisen må også medfølge forpliktende omstillingsavtaler som fører til reduserte klimagassutslipp.
  • Norge skal ta initiativ til å danne et internasjonalt epidemi- og pandemifond.
  • Styrke barnevernet, skolehelsetjenesten, krisesenter og andre tilbud for sårbare barn og unge, og øvrige utsatte grupper som har opplevd økt vold, traumer eller lignende som følge
    av at tilgjengeligheten har vært redusert under koronakrisen.

Resten av tiltakene kan du lese om her: AUFs plan for Norge etter koronakrisen

Bli medlem i AUF