AUF søker deltagere til Palestinatur - AUF

AUF søker deltagere til Palestinatur

Internasjonal solidaritet har alltid vært en av AUFs viktigste kampsaker. Over hele verden har vi søsterpartier som kjemper en utrettelig kamp for frihet. Den kampen skal vi kjempe sammen med dem. I AUF har vi alltid sett utover våre egne landegrenser. Det skal vi fortsette å gjøre helt til våre kamerater over hele verden kan føle på den samme friheten som oss. 

Det som er unikt med AUF, er at vi bruker tid til å besøke våre søsterpartier internasjonalt, møte unge fra hele verden og se urettferdigheten med egne øyne ved at vi reiser til land vi arbeider mye med. Dette gjør oss i bedre stand til å holde det internasjonale engasjementet oppe både i egen organisasjon og sette dagsorden i norsk politikk. 

I uke 24 skal seks AUFere reise til Palestina i ca. 5 dager for å delta på et seminar sammen med vårt søsterparti, Fatah Youth. I flere tiår har vi samarbeidet med og kjempet side om side i deres kamp for frihet. Alle de seks AUFerne som reiser forventes å delta aktivt i seminaret ved å holde innledninger, delta i workshops og utveksle erfaringer med ungdomsmedvirkning. AUFerne som blir valgt ut skal også holde innledninger for lokal- og fylkeslagene i AUF når de kommer tilbake. Dette er en unik mulighet til å oppleve Palestina og til å se urettferdigheten palestinerne opplever hver eneste dag med egne øyne, og få større forståelse for hvorfor kampen for fritt Palestina står så sterkt i AUF. Alle kostnader knyttet til reise og opphold dekkes av AUF.

 

Er det noen krav?

– Minst 18 år ved avreisetidspunktet

– Søkere må ha pass som er gyldig til minimum 15. desember 2023 (omtrent seks måneder etter planlagt hjemreise)

– Generell kunnskap og interesse for internasjonal politikk

– Søkeren må også ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter på engelsk, da deltakeren aktivt skal være med på gjennomføringen av prosjektarbeidet og det internasjonale seminaret

 

Interessert? Skriv en motivasjonssøknad på maks 1 side om hvem du er, hva du engasjerer deg i oghvorfor du brenner for det temaet

Send søknaden til ada@auf.no og agnete@auf.no

Alle øvrige spørsmål kan rettes til prosjektleder, Agnete Masternes Hanssen agnete@auf.no

 

Bli medlem i AUF