AUF savner politisk ansvar og solidaritet i våpenpolitikken - AUF

AUF savner politisk ansvar og solidaritet i våpenpolitikken

Stortinget debatterte i dag utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid. AUF har tidligere vært tydelige på at Norge ikke bør selge våpen eller strategiske varer til land som bryter menneskerettighetene. Leder, Ina Rangønes Libak, savner samme linje fra Arbeiderpartiet.

– AUF er glade for at Arbeiderpartiet er tydelig kritisk, mer enn før, til regjeringens håndtering av eksporten, særlig til Emiratene og Saudi-Arabia. Men desto mer skuffa blir man når kritikken ikke munner ut i egne forslag. Flere av opposisjonens forslag i dag burde også være uproblematisk for Arbeiderpartiet å være med på, særlig det å be regjeringa om å «utrede muligheten for å utvikle kontrollmekanismer som muliggjør håndheving av sluttbrukererklæring». Hvorfor støtter ikke Arbeiderpartiet dette forslaget?, spør Libak.

Dagens debatt har vist at det enda er langt igjen før både Arbeiderpartiet og spesielt regjeringspartiene tar utfordringene rundt norsk våpeneksport på alvor.

– Å være opptatt av en «konsensusbasert utenrikspolitikk» er nå én ting, men når man ser at regjeringa ikke tar ansvar for å stanse en uansvarlig eksport i tide, er det på tide å steppe inn før det får irreversible konsekvenser for industrien og Norges omdømme.

Libak fortsetter:

– Nettopp derfor er det ganske uforståelig for AUF at Arbeiderpartiet ikke fremmer egne forslag, som jo ville ta sikte på at man ikke ender opp i samme situasjon igjen, der man, som Martin Kolberg sa i dag, skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for næringen ved å utstede grønt lys, gult lys og rødt lys nærmest om hverandre.

UD har per i dag innført eksportstans til Emiratene og Saudi-Arabia, men Arbeiderpartiet uttrykte fra talerstolen i dag at avgjørelsen kom alt for sent. Likevel støtter ikke AP noen av forslagene som kunne skjerpet regelverket og gi større parlamentarisk åpenhet, noe de heller ikke gjorde i fjor.

– Det er trist at Arbeiderpartiet ikke går foran i denne saken som et parti som tar menneskerettigheter og demokratiske verdier på alvor, og som viser at vi fortsatt er solidariske med de som blir undertrykt i verden, avslutter Libak.

Bli medlem i AUF