AUF-leder Manis tale - AUF

AUF-leder Manis tale

AUFs sommerleir på Utøya 3.-7. august ble idag formelt åpnet av AUFs leder Mani Hussaini i Bakken. Over tusen AUFere er denne uken samlet på Utøya for lære, for å bli inspirert og for å få venner for livet.

Talen kan du lese her:

Kjære alle sammen,

Kjære kamerater,

Kjære AUFere

Det er fantastisk å se dere alle her i bakken.
Det er med stor glede jeg sier:
Hjertelig velkommen til sommerleir på Utøya!
For Utøya er AUFs hjerte.
Det er din øy, og det er min øy.
Dette er vårt hjem.
Akkurat der du sitter nå, har tusenvis av ungdommer sittet før deg.
Unge AUFere har i generasjoner kommet hit for å diskutere, lære,
stille krav og få nye venner.
Jeg husker fortsatt følelsen av å komme hit til øya for første gang.
Følelsen av spenning og glede mens jeg tok MS Torbjørn over.
Det var sommeren 2007. Lite visste jeg den gangen om hvor mye
dette stedet skulle bety for meg.
I dag er Utøya nesten som en bestevenn.
Jeg håper og tror at mange av dere kommer til å føle det sånn etter
denne sommerleiren.
*
Det er kanskje de små øyeblikkene dere kommer til å huske aller best.
Å forsove seg til frokost, og spise vafler i stedet.
Å score mål, selv om du egentlig er skikkelig dårlig i fotball.
Å lete etter Pokemons på hele teltplassen.
Men dere kommer også til å lære masse.
Diskutere og bryne dere på hverandre.
Få nye venner – og er dere skikkelig heldige, kan dere til og med finne
kjærligheten.
Men først og fremst kommer dere til å kjenne på følelsen av å være en
del av et lag.
Et lag så sterkt at ingen kraft i verden kan stoppe oss.
Og kjære venner.
Det er den krafta som har ført til at AUF har fått gjennomslag for krav
som har kommet fra bakken på Utøya:
Kravet om rett til videregående opplæring for alle,
Felles ekteskapslov,
1 %  i bistand til verdens fattigste og mange andre store og små saker
som har blitt norsk politikk fordi AUF var tydelige i sine krav.
Nå er det opp til oss å komme med nye krav, nye saker som skal være
med og forandre verden.
***
AUFere.
Hovedtema på denne leiren er «Vi bygger landet for framtida».
Det er det som er Arbeiderbevegelsenes store prosjekt.
Det er ikke tilfeldig at vi bor i verdens beste land.
Det er et resultat av harde politiske kamper.
Høyresida prøver å fortelle oss at velferdsstaten er et fellesprosjekt
som alle partier – til og med Høyre og Frp, har heiet fram.
Det er det ikke.
Vi har vært for.
De har vært i mot.
I Norge og i resten av verden.
Sånn har det alltid vært, så ikke la dere lure;
De vil bygge ned, privatisere våre felles goder og øke forskjellene
mellom folk.
Vi vil ta vare på vår felles grunnmur og bygge den videre for
generasjonene som kommer etter oss.
*
Når vi hyller de som har gått foran snakker vi om de store.
Om Einar Gerhardsen, Trygve Brattli og Gro Harlem Brundtland.
Men historien om vårt parti er ikke historien om den ene.
Det er om de mange.
De viktigste personene i vår bevegelse er de vi ikke kan navnet på.
De som verva nye medlemmer til fagforeninga eller til AUF.
De som mobiliserte til demonstrasjoner for like rettigheter.
De som var ute på alle skoler og arbeidsplasser og tok kampen for det
vi tror på. De som bygde Norge på samarbeid og fellesskap.
De levde i en annen tid, og med andre utfordringer enn oss – men
samarbeid og fellesskap går aldri av moten.
De er byggesteiner for å skape gode samfunn for oss alle.
Nå er de byggesteinene viktigere enn noen gang før.
For nå skal Norge bygges videre.
Og vi skal gjøre som vi synger i Arbeidersangen; «Vi er de tusener
som bygger landet – Nå bygger vi den nye tid.»
Det kamerater, er en tid hvor hva du heter, hvor du kommer fra, hva
tror på eller hvem du elsker aldri skal få noe å si for hva slags
muligheter du får i livet.
Det er en tid hvor en generasjon ikke ødelegger for neste, og vi løser
klimakrisa.
Det er en tid hvor du skal slippe å være redd for å ha en jobb å gå til.
Nå er det opp til oss å finne løsningene for vår tid.
Vi må være framtidsgenerasjonen.
Kjære AUFere.
Nå står 14 000 AUFere klare til å kjempe kampen videre.
14 000 enkeltindivider med ulike meninger, men med like verdier.
14 000 enkeltindivider med ulik bakgrunn,
Alt fra de som går på byggfag til de som studerer juss.
Alt fra LHBT-personer til streitinger fra Buskerud
men med ett felles mål – å skape en bedre verden for våre
etterkommere.
Kjære AUFere
Det er en stor oppgave.
*
i Norge i dag har vi en regjering som øker forskjellene.
Vi har en klimaminister som har hatt som eneste løfte at utslippene vil
fortsette å øke,
en arbeidsminister som lukker øynene når 135 000 enkeltskjebner står
uten jobb,
en utdanningsminister som privatiserer skolen,
en integreringsminister som bruker godhet som skjellsord
og ikke minst har vi en fiskeriminister som heter Per Sandberg.
*
Kjære AUFere
I dag begynner jobben,
vi skal brette opp ermene, jobbe for et Norge for alle og stake ut en ny
kurs for landet vårt.
***
Kjære AUFere
Fram mot valget skal vi være sist i seng og først opp om morran.
Vi skal dele ut flest roser, ta flest debatter og møte velgere tidlig og
sent. Det er kun med innsatsen til AUFere over hele landet at Jonas
kan bli Statsminister om ett år.
Men den innsatsen gir vi ikke bort gratis – vi har tydelige krav til hva
vi forventer fra Arbeiderpartiet,
og vi forventer å bli hørt.
For AUF er så mye mer enn Arbeiderpartiets viktigste
valgkampmaskin.
Vi er partiets salt.
Vi er de som sier i fra når vi er uenig.
Når partiledelsen tar feil valg, eller ikke er tøffe nok.
Når Jonas kommer hit til bakken i morgen vil han bli møtt med
applaus – men også med tydelige krav.
*
Kjære venner,
Noen sier vi må være lojale mot partiet. De har ikke skjønt hva
lojalitet er. For å være lojal er ikke alltid å være enig. Det er å være
ærlig.
Vi er ikke Arbeiderpartiets talerør ut til ungdom.
Vi er ungdommens talerør inn til Arbeiderpartiet.
Vi er de som kjemper for en tøffere utenrikspolitikk, en rausere
asylpolitikk og en mer rettferdig skattepolitikk
Etter 4 år med Siv Jensen trenger vi store endringer i
fordelingspolitikken.
For det er ikke godt nok at forskjellene ikke skal øke.
De må reduseres.
Da må de med breiest skuldre bære tyngst.
*
Jeg hører valgstrateger og andre synsere mene det er vanskelig å vinne
valg på å øke skattene.
Men i AUF gjør vi ikke ting fordi det er enkelt, vi gjør det fordi det er
riktig.
Og bare tenk tilbake på valget i fjor – på våre seire i Oslo, Tromsø og
Bergen.
Det var nettopp med klare løfter om mer felleskap at vi klarte å vinne
valg.
Og folk er villige til å betale for en bedre skole der hver enkelt elev
blir sett og hørt,
en verdig alderdom for våre eldre som bygde landet,
og for et helsevesen som tar vare på deg om du blir syk.
Derfor sier vi fra bakken på Utøya klart ifra:
Vi forventer at Arbeiderpartiet er tøffe nok til å be de som har mest fra
før om å betale litt mer.
Sånn at vi sammen kan bidra til det norskeste som finnes; dugnad.
En dugnad som vil gjøre landet vårt bedre for alle som bor her.
*
Kjære venner.
Vår solidaritet kjenner ingen landegrenser. Og vår politikk kjenner
ingen landegrenser.
Jeg mener en av de beste måtene å vise vår solidaritet på er å ta
kampen for et bedre klima på alvor.
Klima har for ofte tapt mot andre hensyn i vårt parti.
Etter at vi tapte valget for tre år sida var det mange som sa at mangel
på klimainnsats var grunnen.
Hadia sa at partiet ikke hadde lytta nok til AUF.
Jonas sa da han ble valgt som leder at klima måtte være en ramme
rundt all vår politikk.
Trond har stått i denne bakken som AUF-leder og skjelt ut
partiledelser for deres olje- og gasspolitikk.
Nå er det Trond, Hadia og Jonas som sitter med ansvaret.
Jeg sa tidligere at AUF er ungdommens talerør til Arbeiderpartiet.
Kjære partiledelse, hør dette:
Vi krever handling!
Å bli et klimaparti er ikke å snakke om klima – det er å gjøre noe for
klima.
Arbeiderpartiet må bli grønnere.
Arbeiderpartiet må bli tøffere.
Og vi har en hel ungdomsgenerasjon i ryggen når vi sier det,
for det er vår framtid det handler om.
*
Derfor sier vi nei til dumping av gift i våre fjorder,
vi sier nei til å ødelegge norsk natur,
og aller viktigst her fra bakken på Utøya:
Vi sier nei til oljeboring utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.
****
Og vårt nei, er et ja til noe annet.
Det er ja til ny teknologi og innovasjon,
til flere nye grønne arbeidsplasser innenfor fornybar energi, reiseliv,
og fiskeri.
Det er et øredøvende ja til en framtid uten oljeavhengighet.
Og det er et ja til friskere luft og bedre helse for oss alle.
Vi aksepterer ikke at denne generasjonen bruker opp ressursene på
vegne av de som enda ikke er født.  For vi har verken en plan B eller
en planet B.
Og skal Arbeiderpartiet igjen styre landet, er AUFs krav ufravikelig:
grønne ord må bli til grønn handling.
***
Kamerater,
Helt siden AUF ble stiftet har internasjonal solidaritet vært blant våre
aller viktigste saker.
På det aller første kurset AUF holdt her på Utøya for snart 80 år siden,
deltok Martin Schei fra Førde AUF.
Han dro rett fra Utøya til fronten i Spania
for å kjempe mot fascismen.
19.juli 2011 ble det på toppen av bakken satt opp en minnesplakett –
for han og de andre AUFerene som døde i kampen mot fascistene.
Vår solidaritet går som en rød tråd gjennom Utøyas historie.
AUFere som sto opp mot USAs kriger i Vietnam og Irak.
AUFere som kjempet mot rasismen og apartheid i Sør-Afrika.
Mot okkupasjon av Palestina og Vest-Sahara.
For nedrusting og for støtte til unge mennesker og deres frihetskamp,
verden over.
AUF er en del av en stor internasjonal familie. Det er vi enormt stolte
av.
Og denne uka er vi ekstra stolte:
På lørdag kommer Stefan Löfven, sveriges statsminister.
Men enda viktigere er at vi i dag kan si velkommen til 20 deltakere fra
AUF i Sverige: SSU.
SSU er vår tvillingsorganisasjon.
Vi har fulgt hverandre gjennom all tid.
De har støttet oss for å gjenreise Utøya og vi stiller opp for hverandre i
valgkampen.
I tillegg til kammeratene fra Sverige har vi rekordmange
internasjonale gjester. Fra;
Swaziland
Hviterussland
Vest-Sahara
Færøyene
Danmark
Belgia
Nederland
Tyskland
Italia
Libanon
Palestina
Dear comrades.
International solidarity is a core value in our movement,
and together we can change the world.
Together, we have chosen unity over division
Together, we have chosen courage and solidarity over fear and hatred
That is why we gather here.
It is an honour to welcome you to our island,
and we are proud to have all of you here.
Here at Utøya we are all brothers and sisters.
I am thankful that you are here to share this time with us,
together we stand stronger – your struggle is our struggle!
*
Venner,
Nå trengs internasjonalt samarbeid mer enn før.
Vi legger bak oss uker og måneder hvor uskyldige mennesker er drept
av ekstremisme og hat.
I Nice ble mennesker drept fordi de feiret nasjonaldagen.
I Orlando ble ungdom skutt fordi de var homofile.
I Nigeria ble jenter kidnappet fordi de ville gå på skole.
Angrepene er forskjellige, men målet er det samme:
Det handler om å spre frykt, om å ramme sivile.
Akkurat som det ramma oss for 5 år sida her på Utøya.
AUF kommer aldri til å akseptere ekstremisme i noen form. Den
kampen Martin Schei kjempet, skal vi fortsette å kjempe.
Vi kommer alltid til å stå opp for menneskeverdet og demokrati, og
ingen og ingenting kan stoppe oss.
Samtidig skal vi lære av historien.
For om vi ikke lærer av historien, er den dømt til å gjenta seg. Derfor
er jeg utrolig stolt av at Hegnhuset nå står klart her på øya.
Hit til Utøya skal ungdom fra hele landet komme for å lære om
ekstremisme, tenke og diskutere.
Slik kan de forstå hva det var som skjedde her ute, og hvilke verdier
det var som var under angrep.
Lykkes vi med det vil kanskje også ungdom som lever om hundre år
forstå –
og er vi heldige vil de være enda sterkere i troen om at de i fellesskap
kan forene mennesker og forandre verden.
***
Kjære alle sammen
Jeg er så klar for sommerleir!
Til å synge karaoke,
tape og vinne på fotballbanen,
stå i endeløs matkø,
dusje i iskaldt vann,
danse til Erik og Kris
og høre masinga fra arbeidsgjengen om å komme seg tidlig på plass i
bakken.
Mest av alt gleder jeg meg til å være med alle dere.
For sommerleir på Utøya er alle dere og deres historier.
Sommerleir på Utøya er vaffelsjef Hoda som kommer til å lukte vaffel
fram til neste år.
Sommerleir på Utøya er Eva fra Ålesund som deltar på sin aller første
sommerleir.
Sommerleir på Utøya er Nikolai fra Målselv som endelig skal hente
fotballpokalen hjem til nord.
Sommerleir på Utøya er hver og en av dere.
Og sammen skal vi skrive neste kapittel i Utøyas historie.
*
Når dere drar hjem igjen på søndag, håper jeg dere reiser hjem med
mange gode opplevelser.
Men også med hjerter som banker litt hardere for det vi tror på.
For det er her vi lærer hva politikk virkelig er.
Politikk er ikke twitter og ordspill.
Politikk er ikke kommunikasjonsstrategi og meningsmålinger.
Nei, kamerater – politikk er at kvinner skal få bestemme over egen
kropp.
Politikk er klimatiltak, nedrustning og demokrati.
Politikk er at alle barn blir sett og hørt.
Politikk er at alle mennesker skal få like muligheter.
Så kjære alle sammen, velkommen til sommerens vakreste eventyr.
Velkommen til sommerleir på Utøya!
Bli medlem i AUF