AUF i Rogalands kandidat til sentralstyre! - AUF

AUF i Rogalands kandidat til sentralstyre!

Julia Eikeland, F. 2000, Stavanger AUF

Julia meldte seg inn i AUF i 2015 fordi hun syntes verden var urettferdig. Hun ønsket å gjøre en forskjell for de barna som ikke kunne reise på ferie fordi foreldrene ikke hadde råd, de menneskene som måtte flykte fra krig og terror, og for de som opplevde å bli hetset og trakassert på bakgrunn av hvem de var.

For Julia er den aller viktigste oppgaven som sosialdemokrat å hjelpe de som trenger det aller mest, de svakeste i samfunnet. Solidariteten vår kjenner ingen landegrenser, og hjertet hennes banker ekstra sterkt for de 70 millioner menneskene som er på flukt i verden i dag, og som opplever sitt livs verste mareritt. Hun mener at Norges svar som et av verdens rikeste land skal være mer åpenhet, hjelp og solidaritet.

Hun har engasjert seg i AUF i mange år og har i mange år vist et brennende engasjement for organisasjonen. Hun har gjennom sin tid vært vært fylkesstyremedlem, nestleder, deltids-fylkessekretær og nå fylkesleder. Julia har i hele sin tid i organisasjonen vist at hun er veldig hardtarbeidende og har vært en pådriver for laget. Julia har bidratt sterkt til å gjøre AUF i Rogaland til et enda mer inkluderende, politisk- og organisatorisk sterkt fylkeslag.

Julia ønsker å fortsette hennes brennende engasjement for AUF, og få jobbe for en organisasjon som tenker nytt, fremtidsrettet, og som ser verdien i hvert eneste medlem.

 

 

 

 

Bli medlem i AUF