AUF i Oslos ungdomskandidat til Stortinget! - AUF

AUF i Oslos ungdomskandidat til Stortinget!

 

 

Valgkomiteen i AUF i Oslo innstiller Mansoor Hussain (f. 1999) fra bydel Alna som ungdomskandidat til stortingsvalget i 2021. 

Mansoor har ledet AUF i Oslo siden februar 2019, og under hans ledelse har fylkeslaget fått gjennomslag for blant annet gratis skolemat og flere sommerjobber for ungdom i Oslo. Under lokalvalget i 2019 fikk han 1870 personstemmer, og ble dermed valgt inn som bystyrerepresentant i Oslo bystyre og sitter i bystyrets Helse- og sosialutvalg. 

Mansoor Hussain meldte seg inn i AUF i starten av 2014. De første to årene gikk til å bygge Vestre-Aker Ullern AUF til å bli det største, og mest aktive lokallaget i AUF i Oslo. Han ble senere valgt som likestillings- og inkluderingsansvarlig i AUF i Oslo, og satt som skoleringsansvarlig i to år i fylkesstyret. Han har møtt i AUF sitt landsstyre siden 2017, og sitter nå i flere nasjonale utvalg i AUF. Mansoor har vært folkevalgt i bydel Alna i Helse- og sosialkomiteen, og som vara til bydelsutvalget fra 2017 til 2019. 

Mansoor er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller. I tillegg er Mansoor opptatt av å fremme perspektiver fra unge på Stortinget, gjennom å blant annet jobbet med sosial boligpolitikk og hvordan få flere unge inn i arbeidslivet. 

Valgkomiteen er overbevist om at Mansoor vil løfte AUF i Oslo sine perspektiver på en fremragende måte på Stortinget og omstiller han derfor som AUF i Oslo ungdomskandidat til stortinget. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av valgkomiteen, Maria Qureshi, på 90472447 eller maria.qureshi97@gmail.com

Bli medlem i AUF