AUF i Hordalands kandidater til fylkestinget 2019 og AUFs sentralstyre - AUF

AUF i Hordalands kandidater til fylkestinget 2019 og AUFs sentralstyre

Den 9. juni avholdt AUF i Hordaland representantskapsmøte. Her vedtok representantskapet våre nominasjoner til Fylkestinget og kandidater til AUFs sentralstyre. De nominerte til Vestland fylkesting er i prioritert rekkefølge:

1. Stian Jean Opedal Davies
2. Katrine Johannesen
3. Andreas Jansen
4. Ingvild Kaland

Gratulerer til alle de nominerte, og vi håper de får gode plasser på listen til Vestland fylkesting!

AUF i Hordaland vedtok også kandidater til AUFs sentralstyre. AUF i Hordaland valgte Ronja Breisnes og Benjamin Jakobsen som sentralstyrekandidater. Begge to er noen av de dyktigste tillitsvalgte i AUF, hvor begge har et brennende engasjement for internasjonal politikk. Det er ikke noen tvil om at AUF i Hordaland har sendt inn sine beste som kandidater til sentralstyret!

 

Alle skal være med på AUF sin sommerleir på Utøya, bli med du også! Link til påmelding:  https://auf.ticketco.events/no/nb/e/sommerleir2018

 

Bli medlem i AUF