AUF i Hordaland sine politiske vedtak på årsmøtet 2018

Her kan du finne de vedtatte politiske vedtakene gjort på årsmøtet vårt februar 2018.

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med fylkeslaget på hordaland@auf.no.

Trykk her for å komme til vedtakene. 

 

Bli medlem i AUF