AUF har skapt historie på Arbeiderpartiets landsmøte - AUF

AUF har skapt historie på Arbeiderpartiets landsmøte

AUF sikret historisk gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte. – Den beste politikken Arbeiderpartiet har gått til valg på siden jeg startet i AUF, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem. 

AUF-leder Astrid på Arbeiderpartiets landsmøte

Arbeiderpartiet skal sørge for at norske klimagassutslipp mer enn halveres, stipender til elever, studenter og lærlinger skal styrkes, og abortnemndene fjernes. Dette er bare noen av mange AUF-gjennomslag denne helgen.

– Arbeiderpartiet har vedtatt politikk vi kan være stolte av i AUF. Det gir fremtidshåp for alle oss som vil ha mer rettferdighet og trygghet i samfunnet. Åtte år med høyreregjeringa har tatt oss i feil retning. Nå skal vi skifte retning i samfunnet. Nå er det unge sin tur, sier en energisk Hoem.

En helg med mange seiere

– Vi gikk inn i denne helgen med masse gjennomslag. De siste årene har Arbeiderpartiet blitt enda tydeligere med politikk på lag med oss unge. Men om det var tvil, gjorde denne helgen det krystallklart: små forskjeller og like muligheter for alle er verdiene Arbeiderpartiet kjemper for, sier Hoem. Allerede før landsmøtet startet, var det tydelig at Arbeiderpartiet har flyttet seg i viktige spørsmål.

AUF, LO og Arbeiderpartiet er enige om å kutte 55% av alle klimagassutslipp innen 2030. Kampen mot rasisme, diskriminering og ekstreme holdninger i samfunnet skal få et historisk løft. Kvinner skal bestemme over egen kropp, og høyreregjeringens svik mot likestillingskampen skal reverseres.

Men kampen for et bedre samfunn stopper ikke der, sier AUF-lederen. AUFerne sto på for en enda bedre politikk som sikrer muligheter for unge i hele landet. 

Før landsmøtet løftet AUF debatten om abortnemndene og kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det endte med seier og en historisk endring av abortloven. Nemndene skal avvikles og kvinners selvbestemmelse skal sikres frem til uke 18. 

Hoem trekker frem flere viktige seiere, og sier det hadde vært umulig uten jobben AUFere har gjort i forkant: 

– Vi kjempet for stemmerett til 16-åringer, og vi vant. Vi kjempet for å avvikle abortnemndene og la kvinner bestemme over egen kropp, og vi vant. Vi kjempet for en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, og vi vant. Det er takket være den enorme innsatsen AUFere over hele landet har lagt ned over lang tid.

Hoem avslutter med tydelig optimisme for månedene frem mot valget: – Nå kan vi gå inn i valgkampen med trygghet i at Arbeiderpartiet har Norges beste politikk.

– Aldri mer 22. juli

I år er det ti år siden terrorangrepet på Utøya. Det var et målretta angrep på AUF og Arbeiderpartiet, og på de verdiene vi står for.

Under landsmøtet kom nyheten at Arbeiderpartiet vil ha en ny 22. juli-kommisjon som skal granske hvordan samfunnet sviktet i forkant av terrorangrepet. 

– Vi har hatt det rettslige oppgjøret, og vi har hatt beredskapsoppgjøret. Men vi har ikke diskutert i like stor grad hvor det har gått galt i fellesskapet vårt når man kan vokse opp i våre nabolag og utvikle så ekstreme meninger, sa Hoem i et intervju med Aftenposten, torsdag. 

AUF har lenge vært opptatt av at beredskap er mer enn høye gjerder og politi. Det handler om hvordan samfunnet kan sørge for at ekstreme holdninger ikke får grobunn. Da må vi ta et oppgjør med hat og diskriminering. Da må vi som fellesskap ta til motmæle mot ekstremisme også når det føles vanskelig.

Dette var også tema da Hoem snakket med Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i landsmøtets 10-årsmarkering. Støre trakk blant annet frem viktigheten av at dette snakkes om innad og utad i arbeiderbevegelsen. 

Ved landsmøtets slutt er det 148 dager til valgdagen. Hoem gleder seg nå til valgkamp med et AUF og Arbeiderparti i vekst.

Bli medlem i AUF