Årets første landsstyremøte på Utøya - AUF

Årets første landsstyremøte på Utøya

I helga var Julie Indstad Hole og Øyvind Lund Lorentsen på landsstyremøte på Utøya. Det ble to dager med diskusjoner, nye venner og strålende fint vær på øya vår!

utøyaøyvind

Landsstyret er AUFs høyeste myndighet mellom landsmøtene, og møtes 3-4 ganger hvert år. Landsstyret består av AUFs sentralstyre og 2 representanter fra hvert fylkeslag. Fra AUF i Sør-Trøndelag møter Julie Indstad Hole (leder) og Øyvind Lund Lorentsen (nestleder) med Ingrid Krogstad (økonomiansvarlig) og Annar Gravråk (skole-, og arbeidsleder) som personlige vara.

Både Julie og Øyvind var på talerstolen og kjempet for viktige saker for fylkeslaget. Det ble en god debatt om blant annet skatt, BPA og hvordan vi kan bekjempe mobbing i skolen, som var noen de viktigste sakene for våre to representanter.

12336117_10154689617779535_2028038151_n

«I noen kommuner får man 30 timer BPA-hjelp i uka, andre steder kun noen minutter per dag. Det må vi gjøre noe med.»

12721977_10154689617649535_1826566979_n

«Siste tiltak ved skoler som ikke gjør nok mot mobbing, må være å stenge skolen»

12894574_10154689541774535_979348277_o
Fra venstre: Julie Indstad Hole (Sør-Trøndelag), Øyvind Lund Lorentsen (Sør-Trøndelag), Gina Berre (Nord-Trøndelag), Eldbjørg Lervik Osen (Møre og Romsdal), Kristoffer Nicolaysen (Nord-Trøndelag) og Marcus Stamnes (Møre og Romsdal)

Vi har også styrket de nære båndene til våre gode venner i AUF i Nord-Trøndelag og AUF i Møre og Romsdal, og ser veldig frem til et godt midtnorsk samarbeid i tiden som kommer. Sammen skal vi kjempe fram mange felles politiske saker!

12443116_10154689592614535_158554115_n
Bli medlem i AUF