Alternativ plassering for nasjonalt minnested i Hole: Utøyakaia på landsiden

AUF fremmer i dag et forslag til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hvor man tilbyr regjeringen å benytte organisasjonens egen tomt, Utøyakaia på landsiden, som alternativ plassering for det nasjonale minnestedet i Hole kommune.

– AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnestedet på Sørbråten fra sidelinjen i lang tid. Tiden har gått, men man har ikke kommet noe lengre i prosessen. AUF kan ikke lenger sitte og se på at en vanskelig prosess blir enda vanskeligere ved at den nå går inn i en uverdig rettsak. AUF er ikke en part i rettsaken eller utviklingen av minnestedet, men er likevel naboer på Utstranda. Vi har en tomt her, med direkte utsyn mot Utøya, som vi i dag stiller til disposisjon for regjeringen med håp om at det kan bidra til å skape et samlende nasjonalt minnested, sier AUF-leder Mani Hussaini.

 

Utøyakaia ligger ved fylkesvei 155, ca. 500 meter sør for Utvika Camping. Fra kaianlegget på landsiden ser en direkte over til brygga på Utøya, 600 meter unna. Det var til Utøyakaia leirdeltakere og gjester ankom 22. juli 2011 for å fraktes over til øya. Det var også hit terroristen Anders Behring Breivik kom. Senere samme dag ble Utøyakaia base for en av de største redningsaksjonene som noensinne har funnet sted på norsk jord. Hit kom forfrosne og vettskremte ungdommer som hadde svømt fra øya, eller blitt plukket opp av modige båtfolk. Utøyakaia var omdreiningspunktet hvor terroren gikk fra vondt til verre, men representerer samtidig redning og videre liv.

 

– En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis, hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes. Stedet vil i kraft av sin historie, oppleves som et meningsfullt sted, sier Tor Einar Fagerland, leder Institutt for historiske studier, ved NTNU.

Her kan en minnes de 69 som ble drept og her kan en legge til rette for en enkel formidlingsdel knyttet til hendelsen 22. juli, og til Utøyas historie. Omtale av de frivilliges innsats vil ha en naturlig plass i dette. Verdig utforming og skjermet plassering vil gi rom for privatliv og refleksjon – både for de besøkende og for naboer.

 

– Vi i nasjonal støttegruppe ønsker å takke AUF for at de igjen åpner opp for oss berørte. Slik de gjorde da det gjaldt det private minnestedet på selve Utøya, og da de bevarte kafebygget på innsiden av det nye flotte «Hegnhuset», læringssenteret på øya. Nå åpner AUF også opp for et nasjonalt minnested på sin egen kai. Dette er vi svært takknemlige for, sier Lisbeth Røyneland, leder i nasjonal støttegruppe.

 

– Vi gjør dette for å unngå en opprivende og uverdig rettsak, og vi gjør det for å ivareta de berørte og alle de lokale heltene som var der for oss for snart seks år siden. Gjennom den prosessen vi i AUF har hatt med å gjenreise Utøya, har vi selv lært mye om alle hensyn som må tas. Det handler om å finne samlende løsninger gjennom prosesser som fokuserer på respekt, omtanke, forståelse og ydmykhet. Vi har lært at slike prosesser kan ta tid – og gjerne må ta tid – men at man til slutt kommer frem til gode, samlende løsninger, sier Mani Hussaini.

– Vi håper at vårt forslag om å plassere det nasjonale minnestedet her på tomten vår vil kunne bidra til å skape et verdig, vakkert og betydningsfullt nasjonalt minnested, til glede for både direkte berørte og for de lokale heltene her i Hole. Samtidig håper vi det vil kunne bidra til et viktig minnested for nasjonen Norge, for nåværende og for fremtidige generasjoner, avslutter Hussaini.

 

 

Kontaktinformasjon

 

Tor Einar Fagerland, leder Institutt for historiske studier, NTNU: 411 44 702

Lisbeth Røyneland, leder Nasjonal Støttegruppe for 22. juli hendelsene: 951 43 792

Mani Hussaini, leder AUF, ved politisk rådgiver Hermund Kjernli: 992 86 955

Bli medlem i AUF