Innstilling på fylkesstyre for 2022! - AUF

Innstilling på fylkesstyre for 2022!

Valgkomiteen har avsluttet sitt arbeid og lagt frem innstillingen for et nytt fylkesstyre for 2022!

Det nye fylkesstyret består av:

Leder: Isak Hagaseth Mydske

Pol.nest: Hannah Rødsten

Org.nest: Madeleine Mellum

RUTA: Hashim Abdi

MILK: Alex Tanase

IRG: Jonathan Wold Gullaksen

FAI: Linnéa Josefine Johannesen

Styremedlem: Vilde Schøne

Styremedlem: Vilde Ruud

Vara: Emilie Alexandra Schei Stang

Vara: Peder Elias Henriksen

Vara: Linéa Indstø

Kontrollkomite:

Leder: Rune Fredriksen

Medlem: Therese Thorbjørnsen

Medlem: Vegar Fjell

Delegater til årskonferansen:

Isak

Hannah

Filip

Madeleine

Alex

Vilde S

Jonathan

Vilde R

Hashim

Linnéa

Peder

Vara:

Emilie

Mathias

Linéa

Rep.skap ØAP:

Isak

Hannah

Jonathan

Madeleine

Hashim

Linnéa

Alex

Vilde R.

Peder

Vara:

Vilde S.

Filip

Emilie

Mathias

Linéa

Landsstyret:

Medlem: Isak

Vara: Jonathan

Medlem: Hannah

Vara: Vilde R.

 

Gratulerer til alle innstilte! Årsmøtet avholdes på Scandic City lørdag 29. januar.

Bli medlem i AUF