10 tiltak for å sikre lærlingeplass til alle - AUF

10 tiltak for å sikre lærlingeplass til alle

Framtida trenger gode fagarbeidere. Da kan vi ikke stå å se på at så mange unge ikke får lærlingeplass. Arbeidsledigheten i Norge stiger, og vi vet at dette ofte rammer ungdommer hardt. Derfor vil Arbeiderpartiet ha en stor satsning på lærlingeplasser. Man må se lærlingeplasser og skoleløpet i sammenheng. Vi må få flere til å gjennomføre yrkesfagligopplæring og legge til rette for at bedriftene vil ta inn flere lærlinger.

 

Sandra

Her er våre 10 tiltak for å sikre yrkesfagelever lærlingeplass:

1. Kommuner må bruke bedrifter som satser på lærlinger når de bygger for eksempel skoler og sykehjem.

2. Fylkeskommunene og kommunene må ta et større ansvar for å ta inn lærlinger.

3. Vil alltid gi et tilbud til de som står uten lærlingeplass. For eksempel gi elever som ikke får ordinær læreplass muligheten til å fullføre sin utdanning gjennom å tilby toårig praksisbasert opplæring i skole med mål om fagbrev.

4. Øke lærlingetilskuddet, slik at tilskuddet kommer på nivå med tilskuddet til en skoleplass på videregående.

5. Opprette et fond for lærebedrifter. Fondet må få ansvar for finansieringer av læreplasser. I tillegg kan fondet gi støtte til kompetanseheving for lærebedrifter, hospitering i bedrift, tilpasninger i bedrift og utstyr.

6. Opprette ordninger som gjør det enkelt for mindre bedrifter å gå sammen om å ta inn lærlinger.

7. Midlene til å ta inn lærlinger med særlige utfordringer må økes.

8. Opprette en nøkkelhullsmerkeordning for lærebedrifter, der bedrifter med lærlinger kan kalle seg godkjente og aktive lærebedrifter som en del av sin merkevarebygging.

9. På lik linje med realfagskommuner ønsker Arbeiderpartiet lærlingekommuner for kommuner som utmerker seg med å tilrettelegge for mange læreplasser.

10. Utrede en innføring av en økonomisk bonusordning som utbetales til bedrifter og lærling etter oppnådd svennebrev eller fagbrev.

Bli medlem i AUF