Vil ha likelønnsrabatt 8. mars - AUF

Vil ha likelønnsrabatt 8. mars

Leder i LOs ungdomsutvalg, Masja Krogh, og likestillingsansvarlig i AUF i Finnmark, Elisabeth Myrland, er tydelig på at Norge som samfunn fortsatt trenger 8. mars som kampdag. Nå kommer de med en oppfordring til lokale kaféer og restauranter i Finnmark.

I 2016 var kvinners gjennomsnittlige månedslønn 86% av menns gjennomsnittlige månedslønn, og hele 35 % av alle kvinner jobber deltid, mot bare 14% av alle menn, forteller Myrland.

– Vi mener at det er viktig å synliggjøre disse forskjellene i Norge 8. mars. Vi mener at det er urettferdig at lønnsgapet mellom kvinner og menn enda er så stort som 14%. Vi vil derfor oppfordre spisesteder i hele Finnmark til å markere lønnsforskjellene blant kvinner og menn, ved å ha kvinnerabatt på 14% på alle varer, med unntak av alkohol, onsdag 8. mars.

– Høyresiden prøver gang på gang å innbille oss at 8. mars har gått ut på dato, at det ikke lenger er flere kamper å ta. Men de tar grundig feil – dagen blir ikke mindre viktig, den blir mer viktig, sier Myrland.

Derfor er hun tydelig på at 8. mars enda er en viktig kampdag. 8. mars skal vi feire alle kampene vi har vunnet, vi samler oss for alle kampene vi står overfor, og vi hedrer alle de som har vist vei og de som fortsatt kjemper verden over. Vi har mye å være stolt av på 8. mars i et av verdens mest likestilte land.

Krogh og Myrland er begge enige om at vi likevel enda har en jobb å gjøre på likestillingsarbeidet vårt i Norge.

– Vi ser at arbeidslivet preges av tradisjonelle kjønnsmønstre. Det gjøres altfor lite for å sikre et mer likestilt arbeidsliv. Selv i Norge er det menn som er overrepresentert i maktposisjoner, folkevalgte organer og i lederstillinger, til tross for at vi er nesten like mange kvinner som menn i Norge, sier Krogh.

Bli medlem i AUF