Vedtak fra landsstyret, juni 2020 - AUF

Vedtak fra landsstyret, juni 2020

Landsstyret møttes digitalt lørdag 6. juni.

Det ble vedtatt ni forslag:

  1. NPM må ut av offentlig sektor
  2. Merkeordning for bedrifter med tariff
  3. Fylkene skal bestemme over inntaksreglene
  4. En ny retning for ruspolitikken
  5. Etablering av karbonfangst og lagring i Norge
  6. Foreldelsesfrist for innvandringsforseelse
  7. Video- og lydinnspilling av eksamen
  8. Regjeringens forslag til ny etterretningstjenestelov
  9. Full støtte til de anti-rasistiske demonstrantene i USA

Uttalelsene i sin helhet kan du lese her: Vedtatte uttalelser på Landsstyremøte 06.06.20

Det ble også vedtatt en gjenreisningplan. Mer info om den ligger her. 

Bli medlem i AUF