VALGKOMITEENS INNSTILLING - AUF

VALGKOMITEENS INNSTILLING

valgvake bilde

 

Valgkomiteen har bestått av Mari Morken, Stephen Jørstad, Maren Holthe Hedne, Kjetil Hegre, Miriam Byjou, Isak Diesen og Tamina Rauf.

FYLKESTYRET 2016/2017

Leder: Agnes Nærland Viljugrein

1. nestleder: Nickolai Johannes Arnesen-Halmrast

2. nestleder: Kamilla Sagen Hildre

Økonomiansvarlig: Henrik Dahl Jacobsen

Skoleringsansvarlig og sekretær: Thuva Livsdatter Øverås

Kvinnepolitisk ansvarlig: Johanne Thunes

Folkevalgtansvarlig: Maria Qureshi

Skole- og arbeidsansvarlig: Viktor Kasa

Miljøansvarlig: Nikolai Bjørn Akselvoll

Internasjonalt ansvarlig: Fawzi Warsame

Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Mansoor Hussain

 

LANDSTTYRET 2016/2017

Agnes Nærland Viljugrein (vara: Kamilla Hildre)

Nickolai Johannes Arnesen-Halmrast (vara: Henrik Dahl Jacobsen)

 

KONTROLLKOMITEEN 2016/2017

Leder: Didrik Beck

Medlem: Mari Morken

Medlem: Vemund Rundberget

Vara: Maren Holthe Hedne

Vara: Stig Harlem Harris

 

LITT OM DET NYE FYLKESSTYRET

Leder: Agnes Nærland Viljugrein

Agnes er 19 år og representerer Gamle Oslo AUF. Hun har sittet i fylkesstyret i to år, først som skole- og arbeidsansvarlig i 2014, deretter var hun økonomiansvarlig i ledelsen og vara til landsstyret i 2015. Agnes har tidligere vært lokallagsleder i Gamle Oslo AUF, og ble i 2015 valgt inn som fast representant i BU i Gamle Oslo og vara til Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe. Agnes fikk 16/16 nominasjoner som leder og har derfor et sterkt demokratisk mandat. For oss i valgkomiteen har Agnes utmerket seg som aksjonist og pådriver for konkret politisk gjennomslag, hun er kreativ og flink til å inkludere folk rundt seg. En samlet valgkomité er overbevist om at Agnes vil gjøre en svært god jobb som ny leder av AUF i Oslo.

  1. nestleder: Nickolai Johannes Arnesen-Halmrast

Nickolai er 19 år og representerer Bjerke AUF. Han har sittet i fylkesstyret i 2015, som skole- og arbeidsansvarlig. Nickolai har tidligere vært lokallagsleder i Bjerke AUF. Han går på dramalinja på Hartvig Nissen VGS og er særlig engasjert i kulturpolitikk. Som skole- og arbeidsansvarlig, har Nickolai vist en særlig interesse for fagligpolitiske spørsmål, og arbeidspolitikk, noe han har vist gjennom godt samarbeid med fagbevegelsen, spesielt i valgkampen.

  1. nestleder: Kamilla Sagen Hildre

Kamilla er 21 år og representerer Grünerløkka AUF. Hun har sittet i fylkesstyret som sekretær i 2014. Kamilla har også jobbet som valgkampmedarbeider i valgkampen 2015. Blant de innstilte er Kamilla den med lengst fartstid i AUF. Hun har også hatt flere ulike verv i Grünerløkka AUF. Denne varierte erfaringen gjør at Kamilla har verdifull organisatorisk erfaring og innsikt, som vil være til stor nytte i ledelsen.

Økonomiansvarlig: Henrik Dahl Jacobsen

Henrik er 18 år og representerer Innflytternes AUF. Han er opprinnelig fra Asker i Akershus. Henrik har vært nestleder i AUF i Akershus i ett og et halvt år og har vært AUF i Akershus sin landsstyrerepresentant i ett år. Henrik er nå økonomiansvarlig for Innflytternes AUF og medlem av AUF i Oslo. Henrik har erfaring som skoledebattant, manifestgruppeleder, delegasjonsleder og andre organisatorisk viktige oppgaver. Henrik bidrar med erfaring i et fylkesstyre som er preget av stor utskiftning og ”generasjonsskifte”. Valgkomiteen er stolte av at AUF i Oslo knytter til seg en så erfaren ressursperson i ledelsen og er glad for at Innflytternes AUF får representasjon i fylkesstyret for første gang på mange år.

Skoleringsansvarlig og sekretær: Thuva Livsdatter Øverås

Thuva er 19 år og representerer Østensjø AUF. Thuva har vært lokallagsleder i Østensjø AUF og er for tiden fylkessekretær i AUF i Oslo. Valgkomiteen mener det er hensiktsmessig å legge skoleringsansvaret og sekretæroppgaven til Thuva, som er fylkessekretær. Hun har mulighet til å jobbe med dette som en del av arbeidsdagen og dermed gi medlemmene i AUF i Oslo et enda bedre skoleringstilbud. Thuva har vist seg som en hardtarbeidende fylkessekretær, og valgkomiteen er overbevist om at hun kommer til å gjøre en god jobb som skoleringsansvarlig og sekretær.

Kvinnepolitisk ansvarlig: Johanne Thunes

Johanne er 20 år og representerer Nordre Aker AUF. Hun har sittet i fylkesstyret i 2015, som likestillings- og inkluderingsansvarlig. Til daglig studerer Johanne statsvitenskap ved UiO og har tidligere vært lokallagsleder i Nordre Aker AUF. Johanne sitter i sentralstyret til Nei til EU og er 1.vara til BU i Nordre Aker. Valgkomiteen ønsker at AUF i Oslo skal jobbe mer konkret organisatorisk med å bygge jenter i organisasjonen, og ønsker derfor at en av styremedlemplassene i år skal være kvinnepolitisk ansvarlig. Valgkomiteen er overbevist om at Johanne er riktig person for dette vervet, og gleder seg til å se resultatet av bevisst, organisatorisk bygging rettet mot jenter!

Folkevalgtansvarlig: Maria Qureshi

Maria er 19 år og representerer Søndre Nordstrand AUF. Hun har sittet i fylkesstyret i 2015, som internasjonalt ansvarlig og har utmerket seg med sitt arbeid for internasjonalt utvalg. Maria har tidligere vært lokallagsleder i Søndre Nordstrand AUF. Maria er AUF i Oslos representant i programkomiteen for internasjonalt program til landsmøtet i AUF i 2016. Valgkomiteen er glad for at Maria ønsker nye utfordringer og ønsker å slippe til nye krefter i SMIL-teamet. Valgkomiteen mener at AUF i Oslo bør ha en egen ansvarlig for å følge opp alle de folkevalgte AUFerne som ble valgt til BU, Bystyret mv. i 2015, og foreslår derfor at en av styremedlemplassene i år skal være folkevalgtansvarlig. Maria ble selv valgt inn som fast representant i BU i Søndre Nordstrand i 2015, og valgkomiteen mener da at Maria er en svært god kandidat for dette vervet.

Skole- og arbeidsansvarlig: Viktor Kasa

Viktor er 16 år og representerer Vestre Aker-Ullern AUF. Viktor har vært lokallagsleder for Vestre Aker-Ullern AUF i to år. Med Viktor som leder har lokallaget økt radikalt i antall medlemmer og aktivitet, og lokallaget har blitt kjent både i AUF nasjonalt og i Oslo Arbeiderparti. Viktor har i tillegg sittet i skole- og arbeidsutvalget i to år og jobbet med skolepolitikk opp mot landsmøtet til AUF og programmøtet til Oslo Arbeiderparti i 2014. I 2015 var Viktor den yngste delegaten på Arbeiderpartiets landsmøte.

Miljøansvarlig: Nikolai Bjørn Akselvoll

Nikolai er 17 år og representerer Frogner AUF. Nikolai har sittet i fylkesstyret i 2015 som miljøansvarlig, og har tatt gjenvalg til dette vervet. Nikolai har i tillegg hatt flere ulike verv i Frogner AUF og har også vært engasjert i Natur og Ungdom. Valgkomiteen er glad for at Nikolai ønsker å fortsette som miljøansvarlig, fordi det gir kontinuitet i SMIL-teamet.

Internasjonalt ansvarlig: Fawzi Warsame

Fawzi er 17 år og representerer Sagene AUF. Fawzi har vært lokallagsleder i Sagene AUF i tre år. Fawzi har i flere år vist stort engasjement for internasjonal politikk, og har sittet i internasjonalt utvalg i flere år. Han var på sitt første landsmøte i AUF i 2012, og har derfor lang fartstid i AUF tross ung alder. Fawzi har erfaring som skoledebattant (AUF i Oslos yngste) i 2015-valgkampen, der han oppnådde landets beste resultat på 73,9% av stemmene på Hersleb VGS. Valgkomiteen er glad for å innstille Fawzi til fylkesstyret og tror han vil bli en viktig ressurs.

Likestillings- og inkluderingsansvarlig: Mansoor Hussain

Mansoor er 17 år og representerer Vestre Aker-Ullern AUF. Mansoor er leder for Vestre Aker-Ullern AUF, og har tidligere vært nestleder i to år. Mansoor har vist seg som en av AUF i Oslos beste organisasjonsbyggere, og han har vært sentral i sitt lokallags store vekst og økning i antall aktive medlemmer. Mansoor har arbeidet politisk med flere ulike felt, særlig internasjonal politikk og likestillingspolitikk. Han er bosatt i Groruddalen, og valgkomiteen mener Mansoor vil bli en like god ressursperson for vestkanten, som han vil bli for Groruddalen og Oslos østkant. Valgkomiteen er glad for å innstille en så dyktig organisasjonsbygger til fylkesstyret.

 

Bli medlem i AUF