Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

AUF i Troms avholder årsmøte 8.-9. februar, og skal blant annet velge et nytt fylkesstyre.

Valgkomiteen har innstilt på følgende til det nye styret for 2019:

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyret:

 

Leder:                                Aleksandra Seljeseth (Tromsø) Gj

1.nestleder:                       Kristian Fagerli  (Tromsø) Ny

2.nestleder:                       Linn Bruholt   (Tromsø) Gj

 

1.styremedlem:               Gabriel Rennemo  (Harstad) Ny

2.styremedlem:               Hanne Kristin Johnsen (Senja) Gj

3.styremedlem:               Vegard Nordskag (Kvæfjord) Ny

4.styremedlem:               Maren Sollie Aukland (Tromsø) Gj

 

1.vara:                                  Sigrid Vorland  (Tromsø) Gj

2.vara:                                  Eyir Skavholm  (Lavangen)  Ny

3.vara:                                  Tine Westby  (Svalbard)  Ny

4.vara:                                  Vetle Solodden Lier  (Tromsø)  Gj

5.vara:                                  Marie Foshaug  (Målselv)  Gj

6.vara:                                  Peder Jensen (Svalbard) Ny

 

 

Valgkomiteens innstilling til landsstyrerepresentanter fra Troms AUF:

 1. Aleksandra Seljeseth Personlig vara: Linn Bruholt
 2. Kristian Fagerli Personlig vara: Gabriel Rennemo

 

 

Til orientering (valgt direkte ut i fra posisjon i fylkesstyret):

Representanter til paraplyorganisasjon Troms & Finnmark AUF er da

 1. Aleksandra Seljeseth
 2. Kristian Fagerli

 

 

Valgkomiteens innstilling til valgkomité:

Leder:                                   Nicklas Johansen

Medlem:                             Adrian Traasdahl

Medlem:                             June Kjær

Medlem:                             Åpen plass (velges av fylkesstyret)

Vara:                                     Oskar Presthaug Rasmussen

Vara:                                     Demitu Mohammed

 

 

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite:

Leder:                                   Inger Johanne Mørk

Medlem:                             Atle Lien

Medlem:                             August Hansen

 

 

Representasjon Troms Arbeiderparti:

 1. Aleksandra Seljeseth (Tromsø)
 2. Kristian Fagerli (Tromsø)
 3. Linn Bruholt (Tromsø)
 4. Gabriel Rennemo (Harstad)
 5. Hanne Johnsen (Senja)
 6. Vegard Nordskag (Kvæfjord)
 7. Maren Sollie Aukland (Tromsø)
 8. August Sebulonsen (Senja)
 9. Sigrid Vorland (Tromsø)
 10. Oskar Presthaug Rasmussen (Målselv)
 11. Amalie Lund (Lyngen)
 12. Peder Jenssen (Svalbard)
 13. Tine Westby (Svalbard)
 14. Eyir Skavholm (Lavangen)
 15. Marie Foshaug (Målselv)
 16. Adrian Traasdahl (Målselv)
 17. June Kjær (Balsfjord)
 18. Nicklas Johansen (Senja)
 19. Ranja Verdier (Senja)
 20. Vetle Solodden Lier (Tromsø)
 21. Demitu Mohammed (Harstad)
 22. Harald Vestjord (Tromsø)
 23. Vilde Robertsen Sjåvik (Tromsø)
 24. Aminullah Jabarkhel (Harstad)
 25. Birte Berg (Senja)
 26. Mika Ailo Skavholm (Lavangen)
 27. Leila Noori (Tromsø)
 28. Keivan Andersen (Tromsø)
 29. Anne Marie Godtlibsen (Senja)
 30. Aleksander Haugen (Tromsø)

 

 

Bli medlem i AUF