Valgkomiteens innstilling

Søndag 27. januar avholder AUF i Vestfold årsmøte i Sandefjord.
Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling til nytt fylkesstyre:

 

Leder: Fabian Wahl Sandvold (Færder)

Nestleder: Ada Lassen-Urdahl (Sandefjord)

Økonomiansvarlig og valgkampleder: Kerim Jaber (Sandefjord)

Internasjonal leder: Emma Tokle Brobakke (Tønsberg)

Miljøleder: Mathias Øen Cleveland (Sande)

Likestilling- og inkluderingsleder: Guro Øksøy Thorsen (Sandefjord)

Skole- og arbeidsleder: Eivind Yrjan Stamnes (Tønsberg)

 

Første vara: Ola Fergem (Larvik)

Andre vara: Isa Vilde Sundet Hole (Sandefjord)

Tredje vara: Halvor Ryen Skullerud (Horten)

 

Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder, Johanne Oddli.

Bli medlem i AUF