Syriske flyktninger: myter og fakta - AUF

Syriske flyktninger: myter og fakta

Krigen i Syria er den største flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig. Over fire millioner er drevet på flukt utenfor Syria, og mange flere millioner har akutt behov for hjelp. Ifølge FN er halvparten av flyktningene barn under 18 år.

Stortingsflertallet har gått inn for at Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger over tre år, altså 2000 i 2015, 3000 i 2016 og 3000 i 2017. AUF forventer at regjeringen følger opp vedtaket fra Stortinget.

Det er unødvendig å diskutere om vi skal ta imot flyktninger, eller bare hjelpe i nærområdene. Vi skal gjøre begge deler. De aller fleste flyktningene vil uansett befinne seg i Syrias naboland, og må hjelpes der. Likevel er det et mindretall av flyktningene som er ekstra sårbare, og må hjelpes ut. Dette sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som nok må sies å bære litt større tyngde enn akkurat Frp på flyktningefeltet.

Fremskrittspartiet er motstander av at Norge skal ta imot syriske flyktninger, og foreslår at Norge heller skal hjelpe i nærområdene. AUF er veldig for å hjelpe flyktningene i nærområdene. Frp derimot, foreslo kutt i bistanden i alle sine alternative statsbudsjett før de kom i regjering og ble tøylet av Venstre og KrF. Hvert år før Frp kom i regjering, ville de ta over 8 milliarder kr fra bistandsbudsjettet.

For Frp går det tydelig prestisje i denne saken, men de kunne vært mer presise på fakta. Derfor har vi samlet sammen noen påstander – og hva som er riktig.

Myter og fakta om syriske flyktninger

Takk til Gunnar Tjomlid for for flere av kildehenvisningene i denne saken.

 

Bli medlem i AUF