Ledig stilling som internasjonal rådgiver - AUF

Ledig stilling som internasjonal rådgiver

Ledig stilling som internasjonal rådgiver.

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon. Vi har ansatte fylkessekretærer i alle landets fylker og politiske rådgivere ved vårt hovedkontor som ligger på Youngstorget i Oslo.

AUF har ledig en fast 100 % stilling som politisk rådgiver med ansvar for internasjonal politikk og internasjonale prosjekter ved AUFs sentrale kontor.


AUFs rådgivere har ansvaret for AUFs politiske målområder, samt kontakt med blant annet interesseorganisasjoner og Arbeiderpartiets stortingsgruppe. AUFs prioriterte saker finner du her.

Rådgiveren har ansvar for rådgivning i ulike saker, fungere som rådgiver og sekretær for internasjonal ressursgruppe i sentralstyret og for oppfølging mot fylkeslagene i AUF. En vesentlig del av jobben går ut på å ha hovedansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av AUFs internasjonale prosjekter som for tiden foregår i flere land. Prosjektene medfører øknomiforvaltning og regnskapsføring. Det er derfor viktig med god kunnskap om ulike søkeordninger, og kjennskap til Norad/LNU sine søknadsrutiner vil bli vektlagt.

Politiske rådgivere jobber også med organisasjon, og arbeidsoppgaver som ansvar for AUFs nettside, AUF på sosiale medier, arbeid med Frifond og arrangementer m.m. Det er ønskelig at søkere oppgir i sin søknad hvilke organisatoriske oppgaver en har kompetanse på, og kan tenke seg å jobbe med. Vi vektlegger også kunnskap om digital kompetanse. Vi søker etter en medarbeider som liker å ta initiativ, har god ordenssans, godt humør og som har god evne til å arbeide selvstendig. Det vil bli lagt vekt på politisk kunnskap og erfaring fra organisasjonsarbeid. Det er viktig med god kjennskap til AUF.

Personer med minoritetsbakgrunn og kvinner oppfordres særlig til å søke.

Vi tilbyr:

– En spennende og utfordrende jobb i et ungt miljø

– Fleksibel arbeidstid

– Lønn etter AUFs overenskomst

Stillingen innebærer noe reising og noe helgearbeid må påregnes.

 

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til generalsekretær Halvor Endrerud.

Søknad med CV og attester/referanser sendes elektronisk på e-post til halvor@auf.no.

Søknadsfrist: 5. februar.

Tiltredelse etter avtale

Bli medlem i AUF