Still til valg! - AUF

Still til valg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt og valgkomiteen begynner sitt arbeid allerede nå. Årsmøtet er AUF i Nordland sitt høyeste organ hvor vi vedtar politikk, men også velger hvem som skal inneha de forskjellige vervene, som leder, nestleder, fylkesstyremedlemmer, etc. i den neste perioden.

Valgkomitéen til AUF i Nordlands årsmøte har nå startet sitt arbeid. Den består av Jarl-Håkon Olsen (Leder), Victoria Langø og Gro Skulbru-Baadstrand-Sandes.

Vi skal utarbeide forslag på sammensetning av:

• Fylkesstyre for AUF i Nordland
• Representanter til landsstyret i AUF
• Delegater til Nordland Arbeiderparti sitt årsmøte
• Representant til Nordland Arbeiderparti sin nominasjonskomite
• Delegater til AUFs landsmøte
• Kandidater til AUFs sentralstyre
• Kandidater til Stortingsvalget
• Kandidater til Sametingsvalget
• Kontrollkomité

Fylkesstyret består av:
• Leder
• 1. Nestleder
• 2. Nestleder
• 4 styremedlemmer
• 3 varamedlemmer (møter fast, men har ikke stemmerett)

Om du ønsker å stille til verv i AUF i Nordland det neste året, så ber vi deg om å sende en mail til: Jarl-h-o@live.no

Marker mailen med «valgkomiteen» i emnefeltet, og skriv noen få linjer om hvem du er, hvilket lokallag du representerer og hvordan livssituasjonen din er. Typ: går du på skole, hvilken linje går du på, eller er du i full jobb / deltidsjobb. Skriv også om du har andre verv innenfor politikken, frivilligheten eller andre organisasjoner.

Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å stille at de sender oss en mail, slik at vi får de mest engasjerte folka til å representere oss det neste året.
Om du har noen spørsmål kan du ta kontakt med din lokallagsleder eller Viktoria Høybakk som er fylkessekretær. Hennes kontaktinformasjon er +47 900 35 830 – nordland@auf.no

Valgkomiteen setter 1.februar som svarfrist.

Mvh.Valgkomiteen v/ leder, Jarl-Håkon Olsen

Bli medlem i AUF