Sakspapirer Årsmøte AUF i Nordland 2023 - AUF

Sakspapirer Årsmøte AUF i Nordland 2023

Her finner du sakspapirene til AUF i Nordlands årsmøte.

Hovedmappe

Program

Innkalling

Dagsorden

Forretningsorden

Innkomne saker politisk

Innsendte saker under årsmøtet

Årsberetning

Regnskap og budsjett

Innstilling redaksjonskomite for politiske saker

Innstilling redaksjonskomite for organisatoriske saker

Sanghefte

Valgkomiteens innstilling

Dikt- og vitseboks

Skulle det være spørsmål før eller under årsmøtet kan dere ta kontakt med fylkessekretær
Henning Engstad Karlsen (tlf: 953 37 920),
eller fylkesleder Embla Sofie Kristiansen Sørensen (tlf: 911 04 453)
Man kan også ta kontakt på nordland@auf.no
Må du av ulike årsaker forlate deler av, eller hele årsmøtet, send inn en permisjonssøknad til nordland@auf.no

Bli medlem i AUF