– Regjeringen og Stortinget må vise handlekraft! - AUF

– Regjeringen og Stortinget må vise handlekraft!

AUF har fått med seg de fem andre politiske ungdomsorganisasjonene til sentrum-venstre-partiene på Stortinget og de humanitære ungdomsorganisasjonene på en felles appell som krever at Norge tar et større politisk ansvar i flyktningkrisen vi ser ute i Europa og verden.

 

IMG_2360

– Når verden står overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig kreves det ekstraordinær handling. Derfor oppfordrer vi regjeringen og Stortinget til å vise handlekraft og raushet, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Appellen er signert av lederne i AUF, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Unge Venstre, KrFU og Grønn Ungdom. I tillegg har Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Røde Kors ungdom og Changemaker skrevet under på oppropet.

– Jeg er glad for at et samlet sentrum-venstre i norsk ungdomspolitikk og en bred koalisjon av humanitære ungdomsorganisasjoner ønsker å legge et press på våre moderpartier og regjeringen til å gjøre mer, sier Hussaini.

IMG_5719

Over elleve millioner mennesker har flyktet fra sine hjem på grunn av borgerkrigen i Syria, og både der og i nabolandene er det et enormt behov for mer humanitær hjelp.

I appellen oppfordres det til at regjeringen og Stortinget følger kravet fra landets hjelpeorganisasjoner om å bevilge tre milliarder kroner i friske penger over statsbudsjettet til Syria og landene rundt.

– Norske myndigheter må legge penger på bordet. Det er essensielt at bevilgninger til Syria og nærområdene ikke tas fra bistandsbudsjettet. Det er rett og slett smålige å ta fra verdens fattige for å støtte opp om krisen og nærområdene. Vi har råd til begge deler, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Du kan lese hele appellen her:

Appell til handling fra regjeringen og Stortinget i flyktningkrisen

I tillegg oppfordres det blant annet til at Norge stopper returen av syriske flyktninger til første ankomstland i Schengen-området, slik Tyskland allerede har gjort, og at det legges bedre tilrette for bosetting av flyktninger ute i norske kommuner.

– Det er gledelig å se det folkelige engasjementet for flyktninger som kommer til Norge og Europa. De humanitære, frivillige organisasjonene har hatt en enorm tilstrømning av mennesker som ønsker å hjelpe. Nå er det avgjørende at politikerne legger til rette for at vi som samfunn kan ta imot, inkludere og integrere de menneskene som en gang skal bli våre naboer, kollegaer eller klassekamerater, sier leder Espen Breivik i Røde Kors Ungdom.

I appellen stilles følgende krav:

  • Regjeringen og Stortinget bør følge kravet fra landets hjelpeorganisasjoner om å bevilge tre milliarder kroner i statsbudsjettet til Syria og landene rundt. Den økte støtten må hentes utenfor eksisterende bistandsmidler.
  • Regjeringen og Stortinget bør følge Tysklands eksempel og stoppe retur av syriske flyktninger innenfor Dublin-regelverket.
  • Regjeringen og Stortinget må i større grad jobbe for en felles, bindende europeisk løsning for hjelp og bosetting av flyktningene som kommer.
  • Regjeringen og Stortinget må tilrettelegge for bosetting av flere flyktninger gjennom økte, øremerkede tilskudd til kommunene, for å sikre boligbygging og for å støtte opp om integreringen.
  • Regjeringen og Stortinget må i større grad støtte opp om innsatsen til enkeltpersoner, sivilsamfunnet og det offentlige for flyktningene som kommer hit.
  • Regjeringen og Stortinget må øke bevilgningene til UDI for å styrke asylmottak for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.
Bli medlem i AUF