Marta Hofsøy - AUF

Marta Hofsøy

Født
28. mai 1992
Hjemsted
Tromsø, Troms
Medlem siden
2008

Leder for ressursgruppen for internasjonalt arbeid

Ingen endringer i verden har skjedd av seg selv. All fremgang er avhengig av at mennesker kjemper for den. Som AUFere har vi en sterkt tro på at en bedre og mer rettferdig verden er mulig. Da er det vår oppgave å kjempe for at alle har like muligheter uavhengig av utgangspunkt. At tilgangen til makt og ressurser blir rettferdig fordelt.
«Vi er over hele verden for å forandre den»

AUF har venner over hele verden. Våre internasjonale prosjekter er en arv jeg er utrolig stolt av å få bære videre. Vi lærer utrolig mye av våre søsterorganisasjoner og vi bidrar med det vi er gode på til dem. Nettopp derfor er vi i stand til å gå bak overskriftene, gå bak nyhetsklippene og se menneskene. Når AUF snakker om solidaritet gjør vi det for Asria i Vest-Sahara, Madlean i Palestina og B’heki i Swaziland.

Det handler om å se utenfor landegrensene og tørre stille krav når vi møter i internasjonale fora og det handler om å ta ansvar når krig og konflikt rammer våre medmennesker. Jeg er stolt av å være en del av en bevegelse som alltid løfter blikket, møter menneskene og jobber med å få sterke søsterorganisasjoner verden over. Vi kjemper side om side med våre søsterorganisasjoner. AUF er over hele verden for å forandre den.

Bli medlem i AUF