Ina Libak - AUF

Ina Libak

Født
29. desember 1989
Hjemsted
Bærum
Medlem siden
2006

Leder av AUF

Å bekjempe klimaendringene handler om solidaritet. Vi i vesten kan ikke fortsette å bruke opp jordas ressurser mens andre sitter igjen uten å få dekt sine grunnleggende behov. I AUF er vi vekstkritiske. Det betyr at vi mener veksten i forbruk ikke kan vare for alltid. Hadde alle i verden hatt et like stort forbruk som oss i Norge hadde vi trengt 3 jordkloder. Vi må omfordele slik at alle kan leve gode liv, ikke bare noen få.

«Vi må tørre å ta store grep og omstille oss til fornybarsamfunnet.»

Å bekjempe klimaendringene handler også om å se løsninger der andre ser utfordringer. Det er mulig å snu den globale oppvarmingen av jordkloden, og det er mulig å stoppe det rekordhøye tapet av biologisk mangfold. Det handler om å bruke mindre olje, gass og kull og erstatte det med energi laget av sol, vind, vann og bølgekraft. Få folk i bil over på tog, buss og bane. Skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Bygge hus som ikke krever oppvarming. Miljø og klima er ikke bare et område, det er så viktig at vi må tenke det i alle politiske områder. Vi må tørre å ta store grep og omstille oss til fornybarsamfunnet.

Bli medlem i AUF