Innspill til programprosessene - AUF

Innspill til programprosessene

I oktober avholdes AUFs landsmøte. Der skal AUFs politikk for de neste to årene vedtas. Her kan du gi innspill til programarbeidet fram mot AUFs landsmøte.

Bli medlem i AUF