Leksefri skole

AUF mener det er en viktig målsetning å bekjempe sosiale forskjeller gjennom utdanning. Lekser favoriserer elever med ressurssterke foreldre, som kan få hjelp til skolearbeidet hjemme. For å gi alle elever like muligheter mener AUF derfor at når heldagsskolen er innført, skal elvenes skolearbeid utføres i ordinær skoletid. Da vil man få mulighet til å jobbe selvstendig med oppgaveløsing og utvikle gode studieteknikker samtidig som alle elever vil få mulighet til hjelp av kvalifisert personell.