22. juli 2011 ble AUF og Arbeiderpartiet angrepet av en høyreekstrem terrorist. 77 mennesker ble drept i angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya, der AUF hadde sommerleir. Høsten 2019 vedtok AUFs sentralstyre å sette i gang et prosjekt som skulle se på hvordan organisasjonen skal ivareta arven etter 22. juli 2011. Det er første gang en slik gjennomgang blir gjort. 

AUF er en politisk ungdomsorganisasjon, og med det følger en naturlig utskiftning av medlemmer og tillitsvalgte. I løpet av de neste fem årene vil det ikke være overlevende igjen blant organisasjonens tillitsvalgte. At nye krefter kommer til og bidrar til AUFs utvikling er en styrke og nødvendighet. Samtidig forplikter det dagens medlemmer og overlevende til å gi råd om hvordan AUF som organisasjon skal håndtere arven etter 22. juli 2011. Utvalget bestod derfor av både tillitsvalgte i dagens AUF og overlevende med ulike tidligere roller i AUF. Rapporten ble overlevert og fremlagt AUFs landsstyre i august 2020. Der ble rapporten tatt til orientering. 

Utvalget vil understreke at det ikke er AUFs oppgave å bearbeide det nasjonale traumet og den nasjonale sorgen etter 22. juli 2011. Ei heller er det AUFs ansvar alene å ta den offentlige debatten om høyreekstrem vold i samfunnet. Dette må samfunnet gjøre som helhet.

Det er også viktig for utvalget å presisere at alle konklusjonene, resonnementene og forslagene i denne rapporten er utvalgets ansvar ene og alene. Kun 22. juli-utvalget står ansvarlig for innholdet i dette dokumentet, og eventuelle spørsmål/henvendelser kan rettes til utvalgets leder Gaute Skjervø (gaute@auf.no)

 

Rapporten kan leses i sin helhet her:

Organisatorisk rapport – AUFs 22. juli-utvalg

 

Medlemmer av AUFs 22. juli-utvalg vedtatt 14.10.19:

  • Gaute Børstad Skjervø, leder, SST og Trøndelag
  • Katarina Goldfain Johnsen, Troms og Finnmark
  • Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark
  • Ingrid Endrerud, Innlandet
  • Jakob Vorren, Møre og Romsdal
  • Leonora S. Hjelle, Vestland
  • Johannes Dalen Giske, Viken
  • Mansoor Hussain, Oslo
  • Maja Gudim Burheim*, 22. juli-senteret
  • Eirin Kristin Kjær, sekretær

* Maja Gudim Burheim, seniorrådgiver ved 22. juli-senteret, har deltatt på diskusjoner og kommet med overordnende innspill, men har ikke vært med på å utforme tiltak for organisasjonen.