Nei til oljeboring i Trænarevet - AUF

Nei til oljeboring i Trænarevet

Oljeselskapet Wintershall DEA har fått tillatelse til å prøvebore etter olje på Trænarevet (PL 896 Toutatis i Nordland V), like sør for Lofoten. Området ligger mellom Røst og Træna på den nordlige delen av Helgelandskysten.

I arbeidet med ny forvaltningsplan som skal komme i 2020, er Trænarevet aktuelt som et særlig verdifullt og sårbart område, i likhet med for eksempel Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er fordi Trænarevet også tilhører det verdifulle økosystemet i LoVeSe-regionen, og er veldig viktig for fiskeressursene våre, fugler, koraller og annet marint liv. Et oljeutslipp på Trænarevet vil ifølge Havforskningsinstituttet være minst like skadelig for disse naturverdiene som et utslipp i Lofoten, Vesterålen eller Senja.

Området rundt Trænarevet er Norges viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag, og har store populasjoner av sjøfugl og viktige dypvannskoraller. Både kontinuerlige utslipp av kjemikalier og eventuelle oljeutslipp vil kunne gjøre store ubotelige skader her, og et oljesøl vil raskt kunne drive inn til Lofoten.

Prøveboringen strider mot fiskeri- og miljøfaglige råd blant annet fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og miljøbevegelsen. Miljødirektoratets har også tidligere frarådet oljeboring her i både 2010 og 2013. Dermed har statens egne miljøfaglige etater levert tungtveiende argumenter mot petroleumsvirksomhet i dette området.

Havområdet er tildelt gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder), selv om ingenting tilsier at Trænarevet er et “modent område” for oljeboring. TFO-ordningen skal gjøre det enklere å åpne for oljeboring, og er tidligere kritisert for å ikke lytte til miljøfaglige råd. Trænarevet er definert som et “modent område” på tross av manglende erfaring med oljeboring fra havområdet Nordland V.

 

AUF mener at:

  •       Miljøverndepartementet må stanse prøveboringen umiddelbart
  •       Trænarevet må kategoriseres som et særlig verdifullt og sårbart område i den neste forvaltningsplanen
  •       Trænarevet må defineres som et varig petroleumsfritt område

Uttalelsen er vedtatt av landsstyret 16.11.2019

Bli medlem i AUF