Det maktsyke spillet må ta slutt - AUF

Det maktsyke spillet må ta slutt

Vår kjære Viktoria har skrevet et kjempeviktig innlegg om Andøy flystasjon.
Du finner saken på nett HER og HER, men kan også lese det videre i innlegget:

Politikerne på stortinget må tenke på demokratiet, og ikke bare det maktsyke spillet de holder på med. Virkelig på tide å høre på dem som stemte dem fram der de sitter i dag og tenke på forsvarets beste.

Andøy flystasjon har i mange år vært en bauta i forsvaret av norskekysten. NATO bygget opprinnelig basen på grunn av dens særdeles strategiske beliggenhet, den basen som nå skal legges ned. Orion flyene har bidratt både i søk og redning, og forsvar av landets grenser.

Forsvarsdepartementet sier at en nedleggelse vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men dette kan motsies. På oppdrag for Andøy kommune gjennomførte Samfunnsøkonomisk analyse økonomiske beregninger for å finne ut hva det kan koste å legge ned Andøy flystasjon.

Samfunnsøkonomisk analyse konkluderte med at det ville koste hele 547 millioner kroner å legge ned Andøy flystasjon. Kostandene for den daglige driften vil bli lavere om man flytter Evenes men på grunn av den høye kostnaden ved å legge ned Andøy vil ikke regnestykke gå opp før år 2049.

Hele Andøy, Vesterålen, Nordland og store deler av landet ber politikerne snu i denne saken men de vil ikke høre på de som stemte dem fram ved dette valget og heller ikke de som skal stemme dem fram ved neste valg.

Ikke bare Norge sier nei!

Den amerikanske delegasjon som har besøkt både Andøya og Evenes advarte mot å legge ned Andøya flystasjon, og flere ganger har flere medier omtalt at USA planlegger å tilby Norge en innfrastrukturpakke for å bevare Andøya flystasjon. Disse eksemplene er bare få av mange, og viser ekstremt klar hvor viktig Andøya flystasjon er for NATOs og Norge forsvarsevne.

Politikken er gått mer inn i ett slags maktspill enn forståelse av tall, samfunnet og menneskene som bor i landet og i andre land. Ikke minst er dette både respektløst og mindreverdig.

Heller kommer det nesten ikke svar på spørsmål til partiene som stemte for nedleggelsen, noe som skurrer. Er de virkelig så maktsyke at de ikke kan snu for Norges, NATOs og folkets forsvarsevne?

Hvor er demokratiet i slike saker?

Etter stortingsvalget burde man se hva demokratiet mener om denne saken, og ikke minst samfunnet rundt. Senterpartiet gjorde et brakvalg på bakgrunn av at de brydde seg om distriktene, og at de ville høre på folket. Det er virkelig en sak der Norge har vist engasjement, og ikke bare distrikter og region. Forskere, analyser og fler med har vært på ban å belyst sin mening om saken.

Bevar Andøy flystasjon (BAF) har nesten like mange medlemmer som Høyre og FRP til sammen burde det ringe en bjelle om at man må se på saken uten de maktsyke øyne man har.

Kjære politikere, det er ikke et maktspill og dere må ta denne saken seriøst nå med demokratiet på deres side.

Bli medlem i AUF