AUFs 58. ordinære landsmøte avholdes 13.-16. oktober. Landsmøtet er AUFs høyeste organ. Der møtes 350 delegater fra fylkeslagene for å vedta politikk for fremtiden. I år skal det vedtas et internasjonalt program og et velferdsprogram. I tillegg kan alle fylkeslag sende inn politiske uttalelser.

Landsmøtet gjennomføres i historiske samfunnssalen i Oslo.

Alle AUFs medlemmer kan besøke landsmøtet i Oslo, eller følge med via strømmen som vi legger ut på internett.

Ta kontakt med ditt fylkeslag hvis du har spørsmål knyttet til landsmøtet.

Innkallingen er nå sendt ut til alle fylkeslag.

 

 

Torsdag 13. oktober

09.00 Oppmøte for registrering og innsjekk

11.00 Åpning ved Astrid Willa Eide Hoem, leder

12.30 Lunsj

14.00 Gro Harlem Brundtland

14.30 Innstilling til velferdsprogrammet legges frem ved Gaute Børstad
Skjervø, leder av programkomiteen

Debatt om velferdsprogrammet

17.00 Hilsningstaler

17.15 Partisekretær Kjersti Stenseng

17.25 Pause

18.00 Panelsamtale om klima med Jørn Eggum, Espen
Barth Eide og Anja Bakken Riise, ledet av Ina Libak

 

18.30 Beretning 2020-2022 ved Sindre Lysø, generalsekretær

Økonomi-redegjørelse ved Sindre Lysø, generalsekretær

Rapport fra kontrollkomiteen ved Marianne Wilhelmsen, leder

Beretning fra Utøya AS ved Tord Dale, styreleder

20.00 Slutt for dagen

 

 

Fredag 14. oktober

09.00 Åpning dag to

09.05 Hilsningstaler

09.20 Debatt om innkomne

11.00 Lunsj

12.30 Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet

Innlegg etter Jonas Gahr Støre

15.15 Politiske målområder ved Astrid Willa Eide Hoem, leder

Lovsaker ved Sindre Lysø, generalsekretær

16.00 Hilsningstale ved Peggy Hessen Følsvik, leder i LO

16.15 Pause

16.30 Innstilling til internasjonalt program legges frem ved Hoda Imad,
leder av programkomiteen

Debatt som internasjonalt program

19.00 Slutt for dagen

 

 

Lørdag 15. oktober

09.00 Åpning dag tre

09.15 Utdeling av æresmedlemskap

10.00 Lisbeth Røyneland, leder av den nasjonale støttegruppen etter 22.juli

10.10 Hilsningstaler

11.00 Innledning ved Utenriksminister Anniken Huitfeldt

11.50 TV-aksjonen

12.00 Lunsj

13.30 Panelsamtale om politisk ekstremisme med Anette Trettebergstuen,
Hawa Muuse og Gaute Børstad Skjervø, ledet av Maja Gudim Burheim

14.00 Mette Nord, leder av Fagforbundet

14.10 Hilsningstaler

14.30 Pause

15.00 Votering over målområder, organisasjonssaker og lover

15.30 Votering over velferdsprogram

17.30 Slutt for dagen

19.30 Landsmøtemiddag

 

 

Søndag 16. oktober

09.00 Åpning dag fire

09.10 Votering over innkomne forslag

10.30 Votering over internasjonalt program

11.30 Lunsj

12.30 Valgkomiteen ved leder Åsmund Aukrust, legger frem sin innstilling

Valg

13.00 Avslutning

ca. 16.00 Møtet heves

 

Finn sakspapirer her:

https://drive.google.com/drive/folders/1nAdJ-WWe2GYgSNJK6qGmWLDnwWiiEK8D