Fylkesstyret i AUF i Agder 2022 - AUF

Fylkesstyret i AUF i Agder 2022

Ny dag, nytt fylkesstyremedlem!

Og nestemann ut er vår politiske nestleder, Jesper Thoresen!

Denne godgutten er 17 år og går toppidrett med realfag på KKG

Selv om Jesper har utviklet seg til å bli en politisk nerd så har gutten likevel tid til en del andre ting. På tross av at han hevder at ikke gjør så mye på fritiden så har han i lengre tid drevet med håndball, driver med vektløfting og er i tillegg brytetrener. Med andre ord: Jesper og idrett sitter i et tre- kysser og kliner til de faller ned<3
En av Mr. Thoresens aller største hjertesaker er å ha en skole for alle. En gratis skole som skal sikre alle barn et likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og bosted. Det er en skole som skal være en møteplass for barn fra hele samfunnet, og styrke det sosiale fellesskapet mellom dem. Det er en skole som skal sørge for at alle barn får måltider slik at de kan lære best mulig, og hvor de blir sett og hørt av lærerne. Det er en skole som skal være tilpasset virkeligheten, med mer praktisk undervisning og mer fysisk aktivitet.
Helt enig med deg, Jesper! Gleder oss til samarbeidet!
Bli medlem i AUF