3 kjappe grunner til å bli medlem i AUF:

1. Vi krever klimahandling – billigere buss og tog og utfasing av-
olje!
2. Vi krever at dagens urettferdige fraværsgrense i VGS fjernes!
3. Vi krever et godt psykisk helsetilbud for alle! 

Dette kan vi få til sammen:

Klimaendringene: Vår generasjons store kamp

Norge må kutte over halvparten av sine utslipp de neste 9 årene.

 • Utfase oljenæringa innen 2035!
 • Det skal være billig å ta klimavennlige valg i hverdagen –
 • billigere buss og tog, billigere å reparere og billigere å kjøpe
  vegetar!
 • Skape flere grønne og framtidsretta studie- og arbeidsplasser!

 

Skole og utdanning: En skole der alle kan lykkes

I dag dropper 1/4 ut av VGS. Vi skal skape en skole der alle lykkes, trives og føler på mestring.

Dagens skolesystem er må endre fokus fra testing og fraværsregistrering, til læring og trivsel.

 • Fraværsgrensen skal fjernes.
 • Stipendet skal økes.
 • Ansette flere lærere og helsesykepleiere slik at alle elever blir
  sett, hørt og lyttet til.

 

Inkludering og antirasisme: Et samfunn med plass til alle

Alle skal ha rett på et godt og fritt liv, uten diskriminering, trakassering eller vold.

 • Fjerne støtten til rasistbloggen Human Right Service, og bruke
  pengene på organisasjoner som jobber for inkludering.
 • Forby homoterapi.
 • Styrke jenter og kvinners seksuelle- og reproduktive rettigheter –
  Øke selvbestemt abort til uke 18 og innføre samtykkelov mot
  voldtekt.

 

Arbeid til alle: Ungdom inn i arbeidslivet 

Unge folk skal ha en enkel og trygg vei inn i arbeidslivet.

 • Alle under 35 skal være garantert tilbud om jobb, utdanning eller
  opplæring.
 • Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet
 • Innføre læreplassgaranti i hele Norge, øke stipendet for
  yrkesfagelever og modernisere utstyret på skolen.

Hva kan du gjøre som medlem?

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon, og har kjempet for et fritt og rettferdig samfunn i over 117 år. Med over 140 lokale lag, har vi et tilbud om aktivitet uansett hvor du bor.

Gjennom et vanlig år, får du mulighet til å være med på et mangfold av
interessante og morsomme aktiviteter.

 • Få nye venner, både der du bor og fra resten av landet!
 • Lære om små og store samfunnsspørsmål.
 • Delta på pizzakvelder, temakvelder og morsomme
  helgesamlinger!
 • Bli med og bestem morgendagens politikk!
 • Bli med på sommerleir, hvor AUFere fra hele landet samles for å
  bli kjent, lære og ha det fint sammen.

Dette – og mye mer – kan du delta på som medlem i Norges beste fellesskap.

Mer enn 10 000 norske ungdom er allerede med i Norges beste felleeskap – har du lyst til å bli med på dette fantastiske laget?

 Alle kan bli en del av laget. Meld deg inn her!