Dette er AUF i Oslos kandidater til AUF sitt sentralstyre! - AUF

Dette er AUF i Oslos kandidater til AUF sitt sentralstyre!

AUF i Oslo valgte på et digitalt representantskapsmøte Agnes Nærland Viljugrein og Fawzi Warsame som sine kandidater til AUFs sentralstyre!

Agnes Nærland Viljugrein (gjenvalg), f. 1997, Gamle Oslo AUF
Agnes har de siste to årene representert AUF i Oslo i sentralstyret og i ressursgruppa for klima- og miljø. Hun har vært medlem av AUF i Oslo siden 2012 og har en lang fartstid bak seg i organisasjonen vår som både lokallagsleder, fylkesstyremedlem, fylkesleder, folkevalgt og nå som medlem av AUFs sentralstyre. De to siste årene har Agnes vist seg som et sentralstyremedlem som brenner for hele organisasjonen, og har reist over hele landet for å diskutere politikk sammen med AUFerne. Hun brenner for at AUF skal bli bedre på å diskutere og utvikle ny politikk, og bruke organisasjonen bedre og mer strategisk for å få politiske gjennomslag.

Politisk mener Agnes at AUF har en stor oppgave foran seg i å finne det som forener oljearbeiderne og LOs industriforbund med klimastreikerne i AUF. Hun er overbevist om at det er i arbeiderbevegelsen vi finner løsninga på klimakrisa, og at klimakrise ikke kan bety at vi får store forskjeller eller mister tryggheten for arbeidsplasser. Valgkampen i 2021 blir et spørsmål om Arbeiderpartiet blir et reelt alternativ for mindre forskjeller mellom fattig og rik. Agnes ledet nylig arbeidet med AUFs nye boligpolitikk, der hun viser at hun både kan inspirere med nye ideer om ny politikk, og hvordan hun vil utfordre organisasjonen til debatt og utvikling.
Vi håper å se Agnes få representere AUF i Oslo i sentralstyret i to år til.

Fawzi Warsame, f. 1998, Sagene AUF
Da Fawzi meldte seg inn i AUF i 2011 var han en høylytt fotballgutt fra Sagene som forgudet Barack Obama. Siden har han preget AUF og Arbeiderpartiet med et brennende engasjement for internasjonal politikk og en mer rettferdig verden. Til daglig studere Fawzi juss ved universitetet i Oslo Fawzi har hatt en rekke verv i organisasjonen vår som lokallagsleder, fylkesstyremedlem, folkevalgt og i dag som nestleder i AUF i Oslo. Likevel er det kanskje som debattkonge i skoledebatter på Østkanten vi husker ham aller best. (%73,9).

Fawzi brenner for at AUF skal bli en organisasjon med rom for ulike typer folk, og vil jobbe for at vi mer systematisk rekrutterer personer med minoritetsbakgrunn og yrkesfagsbakgrunn inn i organisasjonen vår. Ikke bare som aktive medlemmer, men også med tillitsverv og som folkevalgte representanter som speiler det samfunnet vi lever i. Hans glødende engasjement for Palestina, mot atomvåpen og for internasjonalisme i en urolig tid, er vi helt sikker på at Fawzi vil være en viktig stemme for AUFs internasjonale politikk. Fawzi er en åpen gutt som får alle til å føle seg sett og hørt.

Med dette, og mye mer, håper vi Fawzi får muligheten til å representere AUF i Oslo i sentralstyret til AUF i 2020.

Bli medlem i AUF