AUF i Troms på besøk hos Remiks - AUF

AUF i Troms på besøk hos Remiks

Onsdag den 28. februar besøkte AUF i Troms Remiks i Tromsø i sammenheng med AUF sitt arbeid med nytt miljø- og klimaprogram. Remiks driver med avfallshåndtering i Tromsø og Karlsøy og har en stor del av æren for de gode resultatene på søppelsortering i kommunene.

Gjenbruk og avfallshåndtering er en essensiell del av fornybarsamfunnet og besøket ga AUFerne flere nye ideer til hvordan fremtidens avfallspolitikk kan se ut.

Remiks og AUF diskuterte konseptet sirkulærøkonomi. En økonomisk tankegang om at ressurser i større grad gjenbrukes istedenfor å tas ut av økonomien og destrueres. Dette kan være en måte å sikre fortsatt økonomisk vekst uten at det går på bekostning av naturen eller klimaet.

Hvis vi skal nå målene satt i Paris-avtalen og ta Norge videre mot fornybarsamfunnet, må materialer og ressurser brukes flere ganger og gjenbruk må bli en større del av vår hverdag. Avfall må større grad behandles som det det egentlig er, ressurser på avveie.

Remiks samarbeider med ordføreren og kommunen om store prosjekter for å gjøre Tromsø til en grønnere by med mindre forurensing og forsøpling. AUF stiller seg helhjertet bak ordføreren sitt mål om at Tromsø skal bli en plastfri by og det er motiverende og ha Remiks med på laget

Det er allerede gjort store tak for miljøet i Tromsø, og Remiks kan blant annet skryte på seg å ha verdens lengste søppelsug som sender avfall fra husholdninger i rør rett til sortering. Gjennom Smart Cities-prosjektet ser Remiks etter grønnere og mer moderne måter å drive avfallshåndtering.

I et større bilde er plast i havet en stor global utfordring og AUF og Remiks er enig i at Norge må ta et større ansvar i å rydde opp i havene. Strandrydding og andre initiativer gode tiltak, men det holder ikke bare å rydde opp plasten som allerede er sluppet ut. Kun 5 % av plasten som slippes ut hvert år plukkes opp. AUF mener vi må gjøre drastiske tiltak for å minke mengden plast som brukes og kastes i Norge.

Avfallshåndtering og sirkulærøkonomi vil være en viktig del av AUF sin miljøpolitikk fremover og det er liten tvil om at dagens kast og bruk samfunn ikke er bærekraftig i det lange løp. Vi er nødt til å tenke grønt gjennom hele verdikjeden, og investere i smarte løsninger for fremtiden.

 

Vi takker Remiks for et flott besøk!

Bli medlem i AUF